Недељко Богдановић

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу
Недељко Богдановић
Nedeljko Bogdanović.GIF
Недељко Богдановић
Датум рођења1938
Место рођењаБучум
Краљевина Југославија

Недељко Богдановић (Бучум, код Сврљига, 1938) је српски лингвиста, књижевник и професор универзитета у пензији.

Биографија[уреди]

Српска култура
Grb Nemanjica mini transparent.png
Живот и обичаји
Уметност
Образовање и наука
Издаваштво и медији
Споменици
Разно

Основну школу завршио у Бучуму, нижу гимназију у Сврљигу, средњу економску и Вишу педагошку у Нишу (1966) и дипломирао на Филолошком факултету у Београду (1968). Магистрирао је (1976) и докторирао (1985) на Филолошком Факултету у Београду из области дијалектологије. Службовао је у Сврљигу, Белом Потоку и Нишу. Радио у Издавачкој установи „Градина“, Ниш.

Универзитетска служба: Филозофски факултет у Приштини (1980 - 1988, предмет: Дијалектологија), Филозофски факултет у Нишу (1988 - 2004, предмети: Дијалектологија, Историја језика, Старословенски језик).

Био је главни и одговорни уредник научног часописа „Facta universitatis“, а сада је један од уредника Етно-културолошког зборника и члан уредништва Српског дијалектолошког зборника. Члан је више одбора САНУ: Одбора за речник савременог српског књижевног и народног језика, Одбора за дијалектологију и ономастику и Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе.

Дела[уреди]

Лингвистичке студије[уреди]

 • Говори Бучума и Белог Потока, 1979.
 • Говор Алексиначког Поморавља, 1987;
 • О говору и именима, 1990.
 • Изоглосе југоисточне Србије, 1992;
 • Језик и говор, 1992;
 • Инвентар морфолошке проблематике призренско-тимочких говора, 2000;
 • Етно-културолошке теме, 2002;
 • Топонимија Сврљига, 2006,
 • Змијски речник (сепарат) 2007;
 • Земљописна и њој сродна лексика југоисточне Србије (сепарат) 2008;
 • О лесковачком говору, 2009;
 • Именослови срспких писаца (са Аном Савић-Грујић), 2009;
 • Реч и песма ("Утва златокрила“ Бранка Миљковића), 2011;
 • Поетски речник Гордане Тодоровић, 2011;
 • Лексички слојеви – прилози фреквенцијском речнику српског језика (прир. са Аном Савић Грујић) 2012;
 • Подмиџорски јеловник, монографија, 2015;
 • Језик и говор Старопланинаца, 2015;

Књиге народних опсцених умотворина[уреди]

 • И ја теби, 1998, 1998, 2000, 2003, 2006;
 • Будалина играчка, 1999, 2003;
 • Веселице, 2013;

Књиге прозе[уреди]

 • Деца у рату, 1975;
 • Бучумика у звону, 2005;
 • Бучумике, 2007;
 • Ајд лако, ајд лагано, 2007;
 • Свирач на месечини, 2009;

Поезија[уреди]

 • Дневни ред, 1978;
 • Врла страна, 1978, 2008;
 • Бдења и буђења, избор из поезије чланова редакције часописа Бдење (коауторство С. Богдановић, З. Вучић, Р. Вучковић, Р. Д. Арсић, З. Коцић и О. Ристић), 2010;
 • Мелеми горког сна (са Милорадом Стојковићем, песме и коментари), 2011;
 • Изнудице, 2012;

Књиге у коауторству[уреди]

 • Призренско-тимочки говори (Досадашња истраживања – П. Ивић, и: Библиографија, са: В. Вукадиновићем и Ј. Марковић), 1996;
 • Практикум из дијалектологије (са Ј. Марковић), 2000;
 • Жупски виноградарски речник (са Д. Вељковић), 2001;
 • Распутице језика око нас (са Д. Вељковић и И. Цветковић), 2004;
 • Десет година истраживања Сврљига (са А. Савић-Грујић), 2008;

Приредио[уреди]

 • Зора говора (зборник) 1980;
 • У светлу царских градова (зборник), 1994;
 • Свадбене песме сврљишког краја, 1995;
 • Опсцена лексика (зборник), 1998;
 • Бела лоза, 2000;
 • Језичка култура јавног живота (ред.), 2007;
 • Шта очекујем од проучавања језика писаца (прир. са М. Илић) 2009;
 • Именослови српских писаца (прир. са А. С. Грујић), 2009;
 • Игра и реч (прир. са Н. Живановићем) 2009;
 • Квантитативни односи у прозном тексту (прир. са Ј. Стошић), 2009;
 • Љубиша Митровић: „Жар птица из предела сна“ (избор поезије, предговор и поговор), 2011;
 • Док су солунци још говорили (из заоставштине Владете Р. Кошутића), 2011;
 • Учитељ Таса: Пресад мудрости (превод, предговор, коментари, прир.), 2014;
 • Село невесело, студије о селу (прир.) 2014;
 • Пастирски именослов (прир.) 2015;

Радови објављени у часописима и зборницима[уреди]

 • 1. Између слике и прилике (анализа стилских поступака за сликање телесне лепоте у народним песмама), Градина бр. 2, Ниш 1971, стр. 21-29.
 • 2. Микротопоними Тресибабе, Развитак, бр. 5; Зајечар 1972, стр. 82-86.
 • 3. Хлеб и с хлебом (прилог речнику народних говора), Градина, бр. 5, Ниш 1972, стр. 82-87.
 • 4. Говор села Трговишта код Сокобање, Развитак бр. 1, Зајечар 1979, стр. 93-96.
 • 5. Прилози речнику тимочких говора, Развитак бр. 3, Зајечар 1979, стр. 74-82.
 • 6. Географски називи у топонимији сврљишког краја, Нишки зборник, бр. 8, Ниш 1979, стр. 171-183.
 • 7. Називи и имена брава у околини Сврљига, Ономатолошки прилози, б. 1, Београд 1979, стр. 155-165.
 • 8. Топоними антропонимске основе у сливу горњег тока Сврљишког Тимока, Втора ономастичка конференција Југославије (зборник реферата), Скопје 1980, стр. 41-45.
 • 9. Називи биља и животиња у топонимији сврљишког краја, Ономатолошки прилози, бр, 2, Београд 1981, стр. 159-170.
 • 10. Географска имена у сврљишком крају, Onomastica jugoslavica, бр. 10, Загреб 1982, стр. 285-292.
 • 11. Куд се деде сврљишка Позвижда, Нишки зборник, бр. 13, Ниш 1983, стр. 75-78.
 • 12. Глаголски пејоративи у говору Сврљига, Лексикологија и лексикографија (зборник реферата), Нови Сад - Београд 1984, стр. 23-25.
 • 13. Називи сврљишких села у 15. (и 16.) веку) и њихов данашњи облик, Зборник реферата Пете југословенске ономастичке конференције, АНУБИХ Сарајево 1985, стр. 117-123.
 • 14. Називи биља у људским именима, Стогодишњица Флоре околине Ниша (зборник реферата), Ниш 1985, стр. 199-205.
 • 15. Микротопонимија Голака, Ономатолошки прилози бр. 7, Београд 1986, стр. 483-498.
 • 16. Судбина антропонимског фонда сврљишког краја (према дефтеру из 1478-81. године), шеста ономастичка конференција Југославије (зборник реферата), САНУ, Београд 1987, стр. 327-334.
 • 17. Тимочки говори правци његовог даљег проучавања, Тимочка крајина у 19. веку (зборник реферата), Књажевац 1988, стр. 187-200.
 • 18. Поздрав, благослов, клетва и псовка, живот и дело Вука Караџића (зборник реферата), АНУК Приштина 1988, стр. 69-74.
 • 19. Негативни чиниоци језичке културе нишке средине, Језичка култура нишке средине и правци њеног даљег развоја (зборник реферата), Ниш 1990, стр. 29-33.
 • 20. На раскршћу дијалекатске лексикографије, Зборник Филолошког факултета у Приштини, бр. 1, Приштина 1991, стр. 97-101.
 • 21. Фитоними у детерминацији људи, Флора југоисточне Србије (зборник реферата), Лесковац 1991, стр. 249-255.
 • 22. Пиротски ојконими; Зборник МС за филологију и лингвистику бр. 33, Нови Сад 1992, стр. 29-36.
 • 23. Аналошке појаве у говорима нишког краја, Nissa бр. 2-3, Ниш 1992, стр. 476-482.
 • 24. Неке језичке одлике матејевачких записа, Зборник Народног музеја Ниш, Ниш 1992, стр. 113.
 • 25. Нека запажања о говору Великог Алаша код Липљана, Баштина, Приштина 1992, стр. 43.
 • 26. Две дијалекатске иновације; Зборник Филолошког факултета у Приштини, Приштина 1993, 23-28.
 • 27. Императив типа чеке, гледе (у говорима призренско-тимочке области); Зборник МС за филологију и лингвистику, бр. 37/1-2, Нови Сад 1994.
 • 28. Лексика плођења у говорима сврљишког краја, Етно-културолошки зборник, књ. 1; Етно-културолошка радионица Сврљиг, 1995, стр. 249-254.
 • 29. Сунце у путописима Љубомира Ненадовића, Зборник Љубомир Ненадовић и српска путописна проза; Филолошки факултет у Приштини, 1995, стр. 57-62.
 • 30. Називи биља по боји, у. Прилози из фитолингвистике, књ. 1; Филозофски факултет у Нишу, 1996, стр. 27-32.
 • 31. Веровања и празноверице у вези са данима у недељи; Етно-културолошки зборник, 2, Сврљиг 1996, стр. 256.
 • 32. Означавање стилских вредности у дијалекатским речницима југоисточнње Србије, у: Зборник радова Студијске групе за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, бр. 4-5, Ниш 1996, стр. 197-207.
 • 33. Именослов „Зоне Замфирове“; Књижевно дело Стевана Сремца - ново читање; Зборник реферата са истоименог скупа (Лингвистичка секција), Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу и Филозофски факултет у Нишу, Ниш 1997, стр. 79-83.
 • 34. Природа у сновима; Трећи симпозијум Традицијска култура источне Србије и суседних области; Сврљиг 24. 8. 1997; Етно-културолошки зорник, књ. 3, pp. 263-265.
 • 35. Језичке појаве на додиру призренско-тимочког и косовско-ресавског дијалекта, у: О српским народним говорима (зборник реферата са научног скупа (Деспотовац 1996), Деспотовац 1997, ср. 77-83.
 • 36. Телесна лепота у горанској народној песми; ЗбФФН, серија Српски језик и књижевност; р. 6, стр. 55-62, Ниш 1998.
 • 37. Псовка наша насушна, у: Опсцена лексика (зборник), Ниш 1998.
 • 38. Свет(к)о(вина) и псовка; Етнокултуролошки зборник, бр. 4, Сврљиг 1998, стр. 167-172.
 • 39. О односу рањен - ранење у призренско-тимочким говорима; Зборник МС за филологију и лингвистику, XLII, Нови Сад 1999, стр. 433-437.
 • 40. Говор села Словиња, Српски језик, број 4/1-2, година IV, Београд 1999, стр. 269-276.
 • 41. Анатомска лексика у македонској географској терминологији; Јужнословенски филолог; 46/1-2, Београд 2000, стр. 125-130.
 • 42. Географски апелативи у топонимији Сокобањске котлине; Зборник МС за филологију и лингвистику, XLIII, Нови Сад 2000, стр. 57-63.
 • 42. Акценат као диференцијални знак у говорима призренско-тимочке зоне; Зборник радова Учитељског факултета, бр. 7, Врање 2000; стр.49-57.
 • 43. Судбина неких (нових) вокалских група у призренско-тимочким говорима; Радови Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 3, Бања Лука 2000, стр. 29-33.
 • 44. Поздрав као почетак и крај комуникације; Етно-културолошки зборник, бр. 6; Сврљиг 2000.
 • 45. Дунђерска лексика сеоског градитељства; реферат (на скупу Традицијска култура источне Србије), Зајечар; Гласник Етнографског института САНУ, XLIX, Београд 2000, стр. 147-153.
 • 44. Мит и топонимија (поводом Српске митологије С. Петровића); Књижевност 1-2, Београд 2001, стр. 141-148.
 • 45. Црнотравски демони; Етно-културолошки зборник, бр. 7, Сврљиг 2001.
 • 46. мајка-земља са бабиним ликом; Бдење (часопис), бр. 1, Сврљиг, 2002; 95-100.
 • 47. Митологија и географска лексика; у: Веселин Илић или истина о неподобном појединцу (зборник), Ниш 2002, стр. 51-54.
 • 48. Предлошко-падежне синтагме у топонимији сврљишког краја; ЗбФЛЛ XЛВ/1-2, Нови Сад 2002, стр. 285-290.
 • 49. Повлен, Маљен и њихова сабраћа; ЗбФЛЛ XLV/1-2, Нови Сад 2002, стр. 321-322
 • 50. Позвижда под Ветрилима; Бдење, 2, Сврљиг 2003, 153-156.
 • 51. Досадашња проучавања народних говора југоисточне Србије; Годишњак за српски језик и књижевност, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2003, стр. 95-104.
 • 52. Митски и демонски свет у језику, епској и лирској поезији; Етно-културолошки зборник, бр. 8, Сврљиг 2003, стр. 55-58.
 • 53. Дијалекат и школа; Српски језик бр. VIII/1-2, Београд 2003, стр. 581-585.
 • 54. Почетак и крај речи у говорима југоисточне Србије (реферат); Зборник са научног скупа „Живот и дело академика Павла Ивића“, Суботица - Нови Сад - Београд, 2004, стр. 191-197.
 • 55. Љуто и оштро у народној фразеологији; Браничево бр. 1, Пожаревац, 2004, стр. 143-146.
 • 56. Љуто, слано, ћисело, нагорњује – па благо; Трпеза у култури Бугара и Срба; Велико Трново 2004, стр. 93-99.
 • 57. Суфиксална деривација фитонима и фитонимима мотивисаних речи, Прилози из фитолингвистике, IV, Филозофски факултет у Нишу, 2004, стр. 5-11.
 • 58. Проучавање културе и језик (методолошка питања, скица); Етно-културолошки зборник, бр. 9, Сврљиг 2004, стр. 97-102.
 • 59. Сврљиг и Сврљижани, Градина, 6/2004, стр. 131-136.
 • 60. Топоними зоонимског порекла на тлу Сврљишке котлине; Дијалектолошка истраживања, I, Ниш, 2004, стр. 25-33.
 • 61. Живот у митском окружењу, Зборник Филозофског факултета у Приштини
 • 62. Комика између смеха и подсмеха; Комично у култури Срба и Бугара (зборник); Филозофски факултет Ниш, 2005, стр. 19-25.
 • 63. Сава Пенчић као иницијатор (реферат са округлог стола,3. 12. 2004), зборник: Проф. др Сава Пенчић – живот и дело; Ниш, 2005, стр. 107-111.
 • 64. Континуитет и дисконтинуитет културног развоја Балкана; у: Савремени Балкан у контексту геокултуре развоја културе мира и евроинтеграцијских процеса (Зборник); Ниш, 2005, стр.91-99.
 • 65. Бели двори – поетски идеал (одломак); Култ, стр. 4-5, прилог Народним новинама, Ниш 23. 12. 2005.
 • 66. Белопаланачки ојконими; Белопаланачки зборник, бр. 1, Бела Паланка 2005, стр. 93-99.
 • 67. Ромска имена у Пироту и околини, у: Србистички прилози (Зборник у част проф. Славка Вукомановића), Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 2005, стр. 45-49.
 • 68. Општекарпатски дијалектолошки атлас (реч на промоцији 7, завршног тома Атласа), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XLVIII/1-2, Нови Сад 2005, стр. 327-331.
 • 69. Влахоромански елементи у говорима југоисточне Србије, научни симпозијум Румунско-српски и општебалкански културни мозаик, Темишвар 11-13- 11. 2005, У: Проблеми словенске филологије, XIV, Темишвар 2006, 19-26.
 • 70. Језичка интерференција у могућем програму балканских студија културе; у: За студије балканских култура (зборник радова), Филозофски факултет, Ниш 2006, стр. 99-100.
 • 71. Двообличке речи у српском језику, Научни састанак у Вукове дане, бр. 35/1, МСЦ, Београд 2006, стр. 333-338.
 • 72. Бели двори народни поетски идеал, у: Естетска димензија куће; Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 2006, стр. 19-26.
 • 73. Називи улица јесу имена града, у: Језичка култура јавног живота, Ниш 2007, стр. 9-18.
 • 74. Јавни натписи, у: Језичка култура јавног живота, Ниш 2007, стр. 40-48.
 • 75. Језик локалне самоуправе, у: Језичка културајавног живота, Ниш 2007, стр. 65-74.
 • 76. Језик конференција за штампу, у: Језичка култура јавног живота, Ниш 2007, стр. 75-78.
 • 77. Еротско и псовка, у: Еротско у култури Срба и Бугара, Ниш 2007, стр. 9-19.
 • 78. Поглед искоса на културу мира, у: Геокултура развоја и култура мира на Балкану; Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу, Ниш 2007, стр. 126-131.
 • 79. Српски дијалекти и књижевнојезичка норма, у: Српски језик и друштвена кретања (зборник), Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2007. стр.47-50.
 • 80. Дијалектолошка наука и дијалекатска књижевност, у: Наше стварање, 1-4, Лесковац 2007, стр. 9-11.
 • 81. Српска дијалекатска књижевност, у: Наше стварање, 3-4, Лесковац 2008. стр. 250-256.
 • 82. Језички остаци - споменици људскога памћења, Лесковачки зборник XLVII, Лесковац 2007, стр. 377-382.
 • 83. Конструкције са буде, биће, ће/че у призренско-тимочким говорима; Српски језик, 12/1-2 (Зборник у част М. Дешића), Београд 2007, стр. 109-112.
 • 84. Крњи императив у призренско-тимочким говорима, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику L (Зборник у част М. Пижурице), Нови Сад 2007, стр. 77-80.
 • 85. Дијалекти у светлу друштвених промена, у: Српски језик у (кон)тексту, књ. 1, зборик радова, ФИЛУМ, Крагујевац 2008, стр. 307-311.
 • 86. Замке у игри с народним песмама и причама, Етно-културолошки зборник, XII, Сврљиг 2008, стр. 121-125.
 • 87. Везане лексеме у фитонимији, Јужнословенски филолог LXIV, Београд 2008. стр. 15-19.
 • 88. Антропографска лексика у Речнику говора Загарача Драга и Жељка Ћупића, Зборник Института за српски језик САНУ, I (Посвећено Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота), Београд 2008, стр. 71-77.
 • 89. Африкатизација у призренско-тимочким говорима, у: Радови, I, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш 2009, стр. 15-20.
 • 90. Олаф Брок и српска дијалектологија, у: Радови, I, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш 2009, стр. 15-20.
 • 91. Имена и надимена у југоисточној Србији, у: Именослови..., 7-11.
 • 92. Терминологија Именослова, у: Именослови..., 12-16.
 • 93. Именослов Медовине Слободана Џунића, у: Именослови..., 105-125.
 • 94. О неким питањима спортске терминологије, у: Игра и реч..., стр. 27-37.
 • 95. Игра и играти, у: Игра и реч..., стр. 45-48.
 • 96. Ратнички говор о спорту, у: Игра и реч..., стр. 95-99.
 • 97. Наслови Утве златоусте Бранка Миљковића; Књижевни магазин, бр. 97-99, јул-септембар 2009, Београд, стр. 27-29.
 • 98. Миљковићева Утва златокрила, у: Бдење, 21-22, Сврљиг – Књажевац 2009, 126-131.
 • 99. Из Поетског речника Гордане Тодоровић, у: Бдење, 21-22, Сврљиг – Књажевац 2009, стр. 134-139.
 • 100. Гајде, у: Бдење, 21-22, Сврљиг – Књажевац 2009, стр. 179-180.