Објашњења Кемлеровог кода

С Википедије, слободне енциклопедије

Гасовите супстанце[уреди | уреди извор]

20 Инертни гас
22 Охлађени гас
223 Охлађени запаљиви гас
225 Охлађени оксидирајући (пожар-интензивирајући) гас
23 Запаљив гас
236 Запаљив гас, токсичан
239 Запаљив гас који спонтано може довести до бурне реакције
25 Оксидирајући (пожар-интензивирајући) гас
26 Токсичан гас
265 Токсичан гас, оксидирајући (пожар-интензивирајући)
266 Високо токсичан гас
268 Токсичан гас, корозиван
286 Корозиван гас, токсичан

Запаљиве супстанце[уреди | уреди извор]

30 Запаљива течност или само-загревајућа течност
323 Запаљива течност која реагује са водом емитујући и запаљиве гасове
X323 Запаљива течност која реагује опасно са водом и емитује запаљиве гасове
33 Високо запаљива течност (тачка запаљивости испод 21 °C)
X333 Порифорна течност
336 Високо запаљива течност, токсична
338 Високо запаљива течност, корозивна
X338 Високо запаљива течност, корозивна, која опасно реагује са водом
339 Високо запаљива течност, која спонтано доводи до бурне реакције
36 Само-загевајућа течност, токсична
362 Запаљива течност, токсична
X362 Запаљива течност, токсична, која реагује опасно са водом емитујући запаљиве гасове
38 Само-загревајућа течности, корозивна
382 Запаљива течност, корозивна, која реагује са водом емитујући запаљиве гасове
X382 Запаљива течност, корозивна, која реагује опасно са водом емитујући запаљиве гасове
39 Запаљива течности, која може спонтано довести до бурне реакције

Чврсте супстанце[уреди | уреди извор]

40 Запаљива самозагревајућа чврста материја
423 Чврста материја, која регује са водом емитујући запаљиве гасове
X423 Запаљива чврста материја која реагује опасно са водом емитујући запаљиве гасове
44 Запаљива чврста материја, у истопљеном стању, на повишеној температури
446 Запаљива чврста материја, токсична, у истопљеном стању, на повишеној температури
46 Запаљива или само-загревајућа чврста материја, токсична
462 Токсична чврста материја, која реагује са водом емитујући запаљиве гасове
48 Запаљива или само-загревајућа чврста материја, корозивна
482 Корозивна чврста материја, која реагује са водом емитујући запаљиве гасове

Оксидирајуће материје[уреди | уреди извор]

50 Оксидирајућа (пожар-интензивирајући) супстанца
539 Запаљиви органски пероксид
55 Јако оксидирајућа супстанца
556 Јако оксидирајућа супстанца, токсична
558 Јако оксидирајућа супстанца, корозивна
559 Јако оксидирајућа супстанца, која може спонтано довести до бурне реакције
56 Оксидирајућа супстанца, токсична
568 Оксидирајућа супстанца, токсична, корозивна
58 Оксидирајућа супстанца, корозивна
59 Оксидирајућа супстанца, која може спонтано довести до бурне реакције

Токсичне материје[уреди | уреди извор]

60 Токсична или штетна супстанца
63 Токсична или штетна супстанца, запаљива (тачка запаљивости између 21 °C и 55 °C)
638 Токсична или штетна супстанца, запаљива (тачка запаљивости између 21 °C и 55 °C), корозивна
639 Токсична или штетна супстанца, запаљива (тачка запаљивости између 21 °C и 55 °C), која може спонтано довести до бурне реакције
66 Високо токсична супстанца
663 Високо токсична супстанца (тачка запаљивости преко 55 °C)
68 Токсична или штетна супстанца, корозивна
69 Токсична или штетна супстанца, која може спонтано довести до бурне реакције

Радиоактивне материје[уреди | уреди извор]

70 Радиоактивна материја
72 Радиоактиван гас
723 Радиоактиван гас, запаљив
73 Радиоактивна течност, запаљива (тачка запаљивости не преко 55 °C)
74 Радиоактивна чврста материја, запаљива
75 Радиоактивна материја, оксидирајућа
76 Радиоактивна материја, токсична
78 Радиоактивна материја, корозивна

Корозивне супстанце[уреди | уреди извор]

80 Корозивна или слабо корозивна супстанца
X80 Корозивна или слабо корозивна супстанца, која реагује опасно са водом
83 Корозивна или слабо корозивна супстанца, запаљива (тачка запаљивости између 21 °C и 55 °C)
X83 Корозивна или слабо корозивна супстанца, запаљива (тачка запаљивости између 21 °C и 55 °C), која реагује опасно са водом
839 Корозивна или слабо корозивна супстанца, запаљива (тачка запаљивости између 21 °C и 55 °C), која спонтано може до бурне реакције
X839 Корозивна или слабо корозивна супстанца, запаљива (тачка запаљивости између 21 °C и 55 °C), која спонтано може до бурне реакције и која опасно реагује са водом
85 Корозивна или слабо корозивна супстанца, оксидирајућа (пожар-интензивирајући)
856 Корозивна или слабо корозивна супстанца, оксидирајућа (пожар-интензивирајући) и токсична
86 Корозивна или слабо корозивна супстанца, токсична
88 Високо корозивна супстанца
X88 Високо корозивна супстанца, која реагује опасно са водом
883 Високо корозивна супстанца, запаљива (тачка запаљивости између 21 °C и 55 °C)
885 Високо корозивна супстанца, оксидирајућа (пожар-интензивирајући)
886 Високо корозивна супстанца, токсична
X886 Високо корозивна супстанца, токсична, која реагује опасно са водом
89 Корозивна или слабо корозивна супстанца, која може спонтано довести до бурне реакције

Мешовите опасне супстанце[уреди | уреди извор]

90 Мешовите опасне супстанце

Литература[уреди | уреди извор]

  • Шимон Ђармати, Хемија опасних материја, Виша политехничка школа, Београд, 2006.

Спољашње везе[уреди | уреди извор]