Омикрон (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Omicron uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови

Омикрон, грчки Όμικρον (велико слово Ο, мало слово ο) је петнаесто слово грчког алфабета. У систему грчких цифара има вредност 70. Изведено је од феничанског Аин Phoenician ayin.svg. Слова која су настала су латиничко O и ћириличко О, као и цифра 0 (нула).

Порекло имена[уреди]

Омикрон је слово слично омеги. Заправо, омикрон значи мало омега.

Спољашње везе[уреди]