Парцелација

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search

Парцелација је геодетска радња којом се на једној катастарској парцели образује већи број грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним законом и урбанистичким пројектом.

Извршава се на захтев власника земшишта од стране надлежног државног органа.

Парцелација се најчешће врши као претходна радња претварању неграђевинског земљишта у грађевинско земљиште и његове деобе због изградњи грађевинских објеката, отуђења или деобе код наслеђивања.

Препарцелација[уреди]

Препарцелација је обрнути процес од парцелације. Представља геодетску радњу којом се на већем броју катастарских парцела образује једна или више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у урбанистичком пројекту.