Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу

С Википедије, слободне енциклопедије
Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу
Педагошки факултет у Врању
Типдржавни
Оснивање6.10.1993.
АфилијацијаУниверзитет у Нишу
ДеканДрагана Станојевић
Број запослених70
Наставно особље43
Број студената750
ЛокацијаВрање, Србија
Веб-сајтhttp://www.pfvr.ni.ac.rs

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу је наставно-научна и образовна високошколска установа у саставу Универзитета у Нишу. Факултет реализује образовну и научноистраживачку делатност, а њих прати издаваштво кроз публиковање књига, уџбеника, приручника, монографија и других стручних и информативних издања, као и часопис Годишњак Педагошког факултета[1]. На факултету се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију знања и стручног образовања.

Историјат Факултета[уреди | уреди извор]

Педагошки факултет у Врању функционише под окриљем Универзитета у Нишу. Претходни назив факултета "Учитељски факултет у Врању Универзитета у Нишу", промењен је у постојећи на основу одлуке о промени назива факултета.[2] На овом факултету студира 750 студената на три студијска програма:

  • образовање учитеља,
  • образовање васпитача,
  • мастер професор технике и информатике.

Године 1998. отворено је Одељење у Неготину, на коме студира око 120 активних студената на смеру за учитеље.

Поред основних академских студија, на Педагошком факултету постоји програм докторских студија са четири смера: смер за методику наставе српског језика и књижевности, за методику наставе математике, методику наставе ППД-а и методику наставе физичког васпитања.

Факултет је опремљен савременом опремом неопходном за остваривање поменутих програма и наставних садржаја.

Године 2015. факултет мења име у Педагошки факултет, чиме је исказано повећано поље рада у образовању васпитача, као и у научном раду.

Библиотека[уреди | уреди извор]

Библиотека Педагошког факултета у Врању

Библиотека Педагошког факултета у Врању као високошколска библиотека постоји од самог оснивања факултета као један од важних елемената успешне наставе. Библиотека факултета је организациона јединица општенаучног типа у саставу научно-истраживачке јединице факултета и представља важан информативни центар. Уписана је у регистар библиотека. Библиотеку користе студенти, сарадници и наставници факултета. Библиотечки фонд сачињен је од 29321 књиге, које су у слободном приступу смештена по Универзалној децималној класификацији (УДК систем). Библиотека поседује ауторски и предметни каталог. Смештена је у приземљу зграде факултета и у њеном саставу налазе се три просторије: депо са књигама, читаоница и канцеларија. Библиотека броји 29321 књигу из области педагогије, психологије, социологије, филозофије, математике, методике и белетристике.

У читаоници библиотеке налазе се два рачунара намењена за рад студената и два рачунара за рад библиотекара. Просторије библиотеке су покривене бежичном интернет мрежом.

Научноистраживачка делатност[уреди | уреди извор]

Центар за научноистраживачки рад је научноистраживачка јединица у саставу Педагошког факултета у Врању, која на пословима из своје делатности, окупља све наставнике и сараднике Факултета. У раду Центра могу бити ангажовани спољни сарадници и ненаставни радници Факултета. Органи Центра су: Научно веће, руководилац и научни секретар. Центар обавља научноистраживачки рад и консултативну делатност.

Делатност Факултета[уреди | уреди извор]

У оквиру своје основне делатности, Факултета се бави издавањем књига, уџбеника, приручника, монографија и других публикација. Поред основних студија, Факултет организује постдипломске докторске студије и друге облике стручног усавршавања у области друштвених наука. Настава на основним студијама организује се на смеру за учитеље и смеру за васпитаче. Настава докторских студија која траје три године по Болоњском процесу организује се на следећим смеровима: 1. Методика наставе српског језика и књижевности, 2. Методика наставе математике, 3. Методика наставе познавања природе и друштва и 4. Методика наставе физичког васпитања.

Организација и рад Факултета уређује се Законом о високом образовању, Статутом и општим актима. Факултет организује и обавља наставно-научну делатност и административно-техничке послове. Наставно-научну делатност обављају наставници и сарадници Факултета изабрани у складу са Законом о високом образовању. Административно-техничке послове обављају стручни радници који чине Секретаријат Факултета.

Радом Факултета руководи декан. Факултет има четири продекана: за наставу, научноистраживачку делатност, продекана за међународну сарадњу и продекана за евалуацију квалитета студирања. Пословодни орган Факултета је Савет. Друштвени и културни живот студената одвија се у оквиру организације Савеза студената који даје своје представнике за Студентски парламент.

Ваннаставне активности на Факултету[уреди | уреди извор]

Сваке године на Педагошком факултету у Врању одржава се Смотра беседништва, као и многе креативне радионице, иза којих су објављене неколике публикације.

Хор Педагошког факултета у Врању

Истиче се Мешовити хор студената "Даскал", који је добитник многих награда и признања у земљи и иностранству.[3][4] Осим поменутих, значајну ваннаставну активност студената представља и луткарска радионица.

Декани[уреди | уреди извор]

Катедре[уреди | уреди извор]

  • Катедра за методике наставе
  • Катедра за природно-математичке науке
  • Катедра за језике и књижевност
  • Катедра за педагогију и психологију
  • Катедра за друштвене науке

Галерија[уреди | уреди извор]

Референце[уреди | уреди извор]

Спољашње везе[уреди | уреди извор]