Плавна ливада

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search
плавна ливада уз реку Семој

Плавна ливада је влажно травно станиште, ливада или пашњак, које подлеже повременом, сезонском или редовном плављењу. Најчешће се плавне ливаде налазе у долинама река, а у зависности од нивоа подземних вода и редовности плављења развија се:

  • вегетација тршћака и шевара у области уз обалу (више од 5 m од ивице водотока), уколико је ниво подземне воде врло висок или се поплавна вода дуго задржава, земљиште је кисело;
  • вегетација бусењака или влажних ливада, уколико се поплавна вода задржава релативно дуго, а ниво подземне воде обухвата коренове системе најзаступљенијих биљака; земљиште је кисело до неутрално.