Планков закон

С Википедије, слободне енциклопедије
Планкова дистрибуција у зависности од температуре

Планков закон је једначина која нам каже колики је интензитет електромагнетног зрачења црног тијела у зависности од температуре и фреквенције, односно таласне дужине. Написао ју је Макс Планк 1901.


Планков закон изражен преко фреквенције :исти закон изражен преко таласне дужине :

Симбол Значење SI јединице
Енергија по квадратном метру по просторном углу (стерадијан) у секунди по метру J•s-1•m-2•sr-1•m-1
фреквенција херц
таласна дужина метар
температура црног тијела келвин
Планкова константа џула по херцу
брзина светлости метарa у секунди
база природног логаритма, 2.718281... без димензије
Болцманова константа џула по келвину