Подгрупа (математика)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Подгрупа групе G је непразан скуп H који је сам група у односу на бинарну операцију * дефинисану у групи. Другим речима, H је подгрупа G ако је рестрикција * на H операција групе на H. Ознака подгрупе H групе G је Н < G.

Дефинисана преко хомоморфизма, H је подгрупа групе G ако и само ако је H подскуп од G и постоји инклузиони хомоморфизам из H у G, односно i(a) = a за свако a.

Права погрупа групе G је подгрупа H, која је прави подскуп од G (т. ј. HG). Тривијална подгрупа било које групе је подгрупа {e} која се састоји само од неутрала. Ако је H подгрупа од G, понекад се каже да је G надгрупа од H.

Основна својства подгрупа[уреди]

Теорема:

  • Непразан подскуп H скупа G је подгрупа H групе G ако и само ако је H затворена у односу на множење и инвертовање елемената. Затвореност за производе и инверзе подразумева да кад год су a и b унутар H, тада је и ab и a−1 су такође унутар H. Ова два услова могу да се споје у један еквивалентан услов: кад год су a и b унутар H, тада је и ab−1 унутар H.
  • Непразан подскуп H скупа G је подгрупа H групе G ако и само ако за свака два елемента h, h' из H, и елемент h-1h' припада H.
  • Непразан подскуп H коначног скупа G је подгрупа H групе G ако и само ако је скуп H затворен у односу на множење. У овом случају, сваки елемент a из H генерише коначну цикличну подгрупу од H, и инверз од a је тада a−1 = an − 1, где је n ред од a.[1]

Особине подгрупа[уреди]

  • Неутрал подгрупе је неутрал групе: ако је G група са неутралом eG, и H је подгрупа од G са неутралом eH, тада је eH = eG.
  • Инверз елемента подгрупе је инверз елемента групе: ако је H подгрупа од G, и a и b су елементи из H, такви да ab = ba = eH, тада ab = ba = eG.
  • Пресек подгрупа A и B групе G је такође подгрупа. Унија A и B је подгрупа ако и само ако или A садржи B или обратно, јер на пример 2 и 3 су у унији 2Z и 3Z али њихова сума 5 није.
  • Ако је S подскуп од G, тада постоји минимална подгрупа која садржи S, која се може наћи узимањем пресека свих подгрупа које садрже S; ово се означава са <S> и назива се подгрупом генерисаном са S. Елемент из G је унутар <S> ако и само ако је коначан производ елемената S и њихових инверза.
  • Сваки елемент a из групе G одређује (генерише) цикличну подгрупу <a>. Ако је <a> изоморфно са Z/nZ за неки позитиван цео број n, онда је n најмањи позитиван цео број за који an = e, и n се назива редом од a. Ако је <a> изоморфно са Z, тада се каже да је a бесконачног реда.

Пример[уреди]

Нека је G Абелова група чији су елементи

G={0,2,4,6,1,3,5,7}

и чија је операција групе сабирање по модулу осам. Њена Кејлијева табела је

+ 0 2 4 6 1 3 5 7
0 0 2 4 6 1 3 5 7
2 2 4 6 0 3 5 7 1
4 4 6 0 2 5 7 1 3
6 6 0 2 4 7 1 3 5
1 1 3 5 7 2 4 6 0
3 3 5 7 1 4 6 0 2
5 5 7 1 3 6 0 2 4
7 7 1 3 5 0 2 4 6

Ова група има пар нетривијалних подгрупа: J={0,4} и H={0,2,4,6}, где је J такође подгрупа од H. Кајлијева табела за H је горњи леви квадрант Кајлијеве табеле за G. Група G је циклична, па су и њене подгрупе цикличне. Уопштено, подгрупе цикличних група су цикличне..

Косети и Лагранжова теорема[уреди]

Ако је дата подгрупа H и неко a из G, дефинишемо леви косет aH = {ah : h из H}. Како је a инверзибилно, пресликавање φ : HaH дефинисано као φ(h) = ah је бијекција. Штавише, сваки елемент из G се налази у тачно једном левом косету од H; леви косети су класе еквиваленције у односу на релацију еквиваленције a1 ~ a2 ако и само ако је a1−1a2 у H. Број левих косета H се назива индексом H у G, и означава се са [G : H].

Лагранжова теорема гласи да за коначну групу G и њену подгрупу H,

где red(G) и red(H) означавају редове од G и H. Ред сваке подгрупе од G (и ред сваког елемента G) обавезно дели red(G).

Десни косети су дефинисани аналогно: Ha = {ha : h у H}. Они су такође класе еквиваленције за одговарајућу релацију еквиваленције, и њихов ред је једнак [G : H].

Ако је aH = Ha за свако a из G, тада се каже да је H нормална подгрупа. Свака подгрупа индекса 2 је нормална: леви и десни косети су једноставно подгрупа и њен комплемент.

Види још[уреди]

Референце[уреди]

  1. ^ Хилбертови простори и групе, Милан Дамњановић. pp. 30; приступљено: 1. септембар 2015.

Спољашње везе[уреди]