Политропски процес

Из Википедије, слободне енциклопедије

Политропски процес је термодинамички процес који се описује релацијом

P V^{\,n} = const

где је

P - притисак, V - запремина, n - коефицијент политропе (било који реалан број).

У политропском процесу специфични топлотни капацитет остаје константан

C_n = const

Политропски процеси су карактеристични процеси одређених система, нпр. ширење и сабијање гаса.

Извођење формуле за специфични топлотни капацитет политропског процеса[уреди]

T V^{\,n-1} = const

диференцирамо израз изнад:

dT V^{\,n-1} + T (n-1) V^{\,n-2} = 0

одатле следи

dT / dV = -\frac{1}{n-1} \frac{V}{T}

израз за топлотни капацитет гласи

C = \frac{R}{\gamma - 1} + \frac{p dV}{dT}

односно

C = \frac{R}{\gamma - 1} + \frac{RT dV}{V dT}

када уведемо смену за :dT / dV добијамо једначину:

C = \frac{R}{\gamma - 1} - \frac{R}{n-1}

У зависности од вредности коефицијента политропе можемо извести остале термодинамичке процесе.

Уколико је

n = \gamma , онда је C = 0 па је у питању адијабатски процес
n = 1 , ради се о изотермском процесу
n = 0 , ради се о изобарском процесу
n = \infty, ради се о изохорском процесу