Пређи на садржај

Институт за нуклеарне науке Винча — разлика између измена

нема резимеа измене
 
Неке од лабораторија су: Лабораторија за физику, Лабораторија за нуклеарну физику, Лабораторија за физичку хемију, Лабораторија за молекуларну биологију и ендокринологију, Лабораторија за радијациону хемију и физику и многе друге.
Институт је лидер на високо-технолошком тржишту у областима заштите од јонизујућег зрачења, производњи и промету радиофармацеутика, испитивању и верификацији мера енергетске ефикасности у термоенергетским постројењима, еталонирању опреме и испитивању производа. Лабораторија за заштиту од зрачења и заш-титу животне средине има развијену сарадњу са светским агенцијама у области радијационе сигурности, врши контролу извора зрачења и водећа је институција у овој области у Србији. Поред организационих јединица које се баве еталонирањем температуре, влажности и притиска, у институту постоји Центар за моторе и возила која је акредитован као контролно тело и лабораторија за прото-типска и хомологациона испитивања возила. У оквиру института послује биро за сертификацију у чијим испитивањима учествују испитне лабораторије Института „Винча” као што су центар за противексплозивну заштиту и Лабораторија за радијациону хемију и физику. Спољнотрговински промет Института „Винча” је регистрован за трговину на велико, складиштење и шпедитерско посредовање фармацеутским и хемиjским производима. Такође у оквиру Института постоји и центар за перманентно образовање који се више од 50 година бави стручним образовањем у привреди, здравству и науци. У области заштите животне средине Лабораторија за физичку хемију је стекла озбиљну репутацију у санирању проблема неадекватних грађевинских материјала, као и пратећим анализама.
 
Сваке године Институт [[http://www.vin.bg.ac.rs/]] се у оквиру програма „Хоризонт 2020” [[http://bg.ac.rs/sr/clanice/instituti/INNV.php]] преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја [http://www.mpn.gov.rs/ www.mpn.gov.rs/] у сарадњи са Центром за промоцију науке [[http://www.cpn.rs/]] појављује са својим резултатима на Сајму књига, у циљу размене својих достигнућа.
26. априла 2016. године је одржана ванредна Конференција Друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе [[dzz.org.rs/]] под називом „30 година од Чернобиља”. Монографија „Чернобиљ 30 година после” је показала велико интересовање шире јавности https://books.google.rs/books?id=JK9NDQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr. Часописи „Термотехника” http://termotehnika.vinca.rs/; „Nuclear Technology & Radiation Protection” [[ntrp.vinca.rs/]] и „Thermal Sciences” [[thermalscience.vinca.rs/]] су светски признати часописи са високим импакт факторима. У току су и припреме Винчиних издања за Google Books [[https://play.google.com/books/publish/a/18322065734223463947#list]].
 
 
У оквиру Винчиних научионица редовно се одржавају програми из различитих области наука.