Пређи на садржај

Становање — разлика између измена

м
Разне исправке
м (datum; козметичке измене)
м (Разне исправке)
'''Становање''' је [[урбанистичка намена]], која обухвата смештај људи у [[стан]]овима, односно стамбеним [[Грађевина|грађевинама]] ([[кућа]]ма, [[стамбена зграда|стамбеним зградама]]). Становање је просторно најзаступљенија намена у [[Насељено мјесто|насељеном месту]].<ref>Бјеликов, В. (1983). ''Начин становања у граду: урбано програмирање''. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства</ref> Поред тога, становање је и најсложенија урбанистичка намена, пошто је [[стан]] истовремено и [[људска потреба]] и [[роба]], тј. становање имају изражену и [[Социологија|социјалну]] и [[Економија|економску]] страну.<ref>Петровић, М. (2004). ''Социологија становања''. Београд: ИСИ ФФ</ref>
 
== Значај становања по људско друштво ==
Становање је једина урбанистичка намена која је дата као [[Људска права|људско право]]. У [[Универзална декларација о људским правима|Универзалној декларацији о људским правима]] [[Уједињене нације|Уједињених нација]], у члану 25 одређено је опште људско право на стан:
 
''Свако има право на животни стандард који обезбеђујe здрављe и благостање, његово и његове породице, укључујући храну, одећу, стан и лекарску негу и потребне социјалне службе, као и право на осигурање у случају незапослености, болести, инвалидности, удовиштва, старости, или других случајева губљења средстава за
''Cвaкo имa прaвo нa живoтни стaндaрд кojи oбeзбeђуje здрaвљe и блaгoстaњe, њeгoвo и њeгoвe пoрoдицe, укључуjући хрaну, oдeћу, стaн и лeкaрску нeгу и пoтрeбнe сoциjaлнe службe, кao и прaвo нa oсигурaњe у случajу нeзaпoслeнoсти, бoлeсти, инвалидности, удoвиштвa, стaрoсти, или других случajeвa губљeњa срeдстaвa зa
издржaвaњeиздржавање услeдуслед oкoлнoстиоколности нeзaвиснихнезависних од њeгoвeњегове вoљeвољe''.<ref>[https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=src5 Уједињене нације - УН (1948). ''Универзална декларација о људским правима''. Њујорк: УН]</ref>
 
== Извори ==
1.572.075

измена