Пређи на садржај

Спелеологија — разлика између измена

(.)
 
== Историја ==
{{рут}}
Prior to the mid-nineteenth century the scientific value of caves was considered only in its contribution to other branches of science, and cave studies were considered part of the larger disciplines of [[geography]], [[geology]] or [[archaeology]]. Very little cave-specific study was undertaken prior to the work of [[Édouard-Alfred Martel]] (1859–1938), the 'father of modern speleology', who through his extensive and well-publicised cave explorations introduced in France the concept of speleology as a distinct area of study. In 1895 Martel founded the Société de Spéléologie, the first organization devoted to cave science in the world.
 
До средине деветнаестог века научна вредност пећина је разматрана само у контексту њиховог доприноса другим гранама науке, а студије пећина су сматране делом већих дисциплина као што су [[географија]], [[геологија]] или [[археологија]]. Веома мали број студија усредсређених на саме пећине је предузет пре рада [[Édouard-Alfred Martel|Едуар-Алфреда Мартела]] (1859–1938), 'оца модерне спелеологије', који је својим опсежним и добро публикованим истраживањима пећина увео у Француску концепт спелеологије као посебне области истраживања. Године 1895, Мартел је основао Спелеолошко друштво, прву организацију посвећену науци о пећинама.
The growth of speleology is directly linked with that of the sport of [[caving]], both because of the stimulation of public interest and awareness, and the fact that most speleological field-work has been conducted by sport [[caver]]s.
 
Пораст спелеологије је директно повезан са развојем спорта [[пећинарство]], како због стимулације јавног интереса и свести, тако и због чињенице да већину спелеолошког теренског рада спроводе спорти, пећинари.
 
== Опрема ==