Пређи на садржај

Ћелијско дисање — разлика између измена

 
Кребсов циклус је такође познат и као циклус лимунске киселине. Када је [[кисеоник]] присутан, '''ацетил-CoA''' улази у Кребсов циклус у ком се оксидише до [[угљен диоксид]]а, док се у исто време редукује никотинамид аденин динуклеотид, односно NAD, у NADH, где је H један атом [[водоник|водоника]]. NADH даље улази у транспортни ланац електрона где се стварају молекули [[Аденозин трифосфат|АТП]]-а, делом путем [[оксидативна фосфорилација|оксидативне фосфорилације]].
Када [[кисеоник]] није присутан, пирогрожђану киселину је немогуће метаболизирати целуларном респирацијом, већ у том случају метаболизам се одвија путем [[ферментација|ферментације]].
 
 
Kada su uslovi aerobni t.j. postoji kiseonik ,piruvat koji je nastao u procesu glikolize se dekrboksiluje i nastaje acetil koji ima 2 "C" atoma. On se spaja sa koenzimom A (CoA) i nastaje acetatCoA. ON se spaja sa oksalosirćcetnom kiselinom koja ima 4 "C" atoma i nastaje Limunska kiselina - 6 "C" atoma. Prvi produkt krebsovog ciklusa je limunska kiselina i on se naziva ciklus limunske kiseline. Ona se dekarboksiluje i nastaje α-ketoglutarna kiselina (5 "C" atoma). ponovo se vrsi dekarboksilacija i nastaje ćilibarna kiselina. Nakaon ovoga vise se ne vrsi dekarboksilacija. Ćilibarna kiselina se dalje pretvara u fumarnu kiselinu, ona se pretvara u jabučnu kiselinu , a jabučna kiselina se pretvara u oksalosirćetnu kiselinu. Tako da samo dobili pocetno jedinjenje i može se ponovo izvrsiti Krebsov ciklus. :D
 
== Анаеробна респирација ==
Анониман корисник