Правни факултет Универзитета Мегатренд

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Правни факултет Универзитета Мегатренд у Београду је високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета Мегатренд (групација друштвено-хуманистичких наука) са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Факултет послује под називом Правни факултет. Скраћен назив: ПФ. Назив Факултета на енглеском језику је: Faculty of Law. Седиште Факултета је на Новом Београду. Правни факултет има Дозволу за рад Министарства просвете Републике Србије број: 612-00-00823/2016-06, од 04.07.2016. год. Статутом Универзитета, а у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“ број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), уређена је организација, начин рада, управљање и руковођење Факултетом, као и органи Факултета.

Органи факултета[уреди]

Органи Факултета су:

  •  Декан – орган пословођења,
  •  Наставно-научно веће,
  •  Студентски парламент.
Декан

Декан је орган пословођења факултета. Мандат декана траје три године, уз могућност поновног избора. Тренутни декан Правног факултета је проф. др Живко Кулић, редовни професор.

Продекани
  • Продекан за први степен студија: проф. др Драган Манојловић, редовни професор.
  • Продекан за други и трећи степен студија и науку: проф. др Неђо Даниловић, редовни професор.

Мандат продекана траје три године, уз могућност поновног избора.

Факултет има на располагању библиотеку површине 18м2, као и читаоницу површине 52м2 са 30 места. Библиотека се налази у згради Факултета, чији фонд научне литературе омогућава квалитетно обављање наставе и реализацију научних истраживања. Поред ове библиотеке, студенти могу да користе и другу библиотеку која се налази у зграду.

У оквиру Центра за истраживање права, јавна управе безбедност постоји интерна библиотека научних извора литературе у којој има преко 500 извора научне грађе међународно признатих аутора на свим светским језицима. Поред тога Центар за проучавање права, јавне управе и безбедности превео је 7 књига из области јавне управе и управљања од најпознатијих светских аутора из ове области друштвеног живота. Све библиотеке су опремљена на најсавременији начин и поседују сву алтернативну литературу из области правних, економских и безбедносних наука, као и из области наука о јавној управи. Факултет је претплаћен на светску базу научних података EBSCO као и на више значајних часописа из области права, јавне управе, менаџмента/бизниса и безбедности.

Поред тога, Факултет има потписане споразуме са државним институтима из области права, јавне управе и безбедности (Институт за упоредно право, Институт за међународну политику и привреду, Институт за стратегијска истраживања ...) у оквиру којих обезбеђује размену часописа и актуелне научне и стручне литературе.

У оквиру расположивих капацитета, технички системи се користе у образовним активностима Факултета: презентације, одржавање образовних курсева различитих нивоа из области права, јавне управе, безбедности, информатике и информационих система.

Референце[уреди]