Предео изузетних одлика Лептерија — Сокоград

Из Википедије, слободне енциклопедије
Сокобањска Моравица у пределу изузетних одлика Лептерија

Предео изузетних одлика Лептерија — Сокоград је заштићено природно подручје смештен је југозападно од Сокобање, у карпатској Србији. Основна карактеристика предела изузетних одлика је живописна клисура Моравице, средњовековно утврђење у њој, висок степен очуваности природе и значајне површине под шумама у којима се издвајају реликтне полидоминантне заједнице.

Геоморфологија[уреди]

Клисура Моравице код Сокобање представља ивичну епигенетску сутеску дужине око 3 km, усечену подножјем планине Девице. Дубина клисуре у односу на теме узвишења Поповица са њене десне стране износи 140 метара. Лева долинска страна континуирано прелази у падине Девице, достижући надморску висину од око 1.200 метара. Клисура Моравице има кривудаво, меандарско пружање, са честом појавом импозантних стеновитих одсека, посебно у пределу Сокограда, и са већим бројем дубоко урезаних суводолина стрмо нагнутих уздужних профила. Речне терасе су слабо очуване, а најизразитији терасни облик представљен је заравњеним теменом рта у меандру код локалитета Пећина, на око 50 метара изнад речног корита. Северно од брда Поповица налази се појас нижег терена ширине око 500 метара у облику преседлине, дуж које води пут Сокобања—Књажевац. Речно корито Моравице у клисури претежно је стеновитог дна и обала, са мањим слапиштима и брзацима раздвојеним вировима. На долинским странама налази се велики број поткапина од којих највећи портал има Сокоградска пећина, поткапина у близини средњовековног утврђења.

Пре уласка у клисуру, Моравица протиче кроз широку долину благо нагнутих страна и са алувијалном наносном равни ширине до 500 метара. Једино значајније флувио-денудационо проширење у самој клисури налази се са леве стране Моравице код одмаралишта Лептерија, на месту плавинског ушћа једне суводолице. Овај појас релативно блаже нагнутог терена продужава се левом страном Моравице и низводно од одмаралишта све до долине суседне суводолице чије је ушће на почетку карактеристичног меандра Моравице код локалитета Пећине.

Референце[уреди]

Литература[уреди]

Спољашње везе[уреди]