Предсједник Народне скупштине Републике Српске

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg
Овај чланак је дио серије о
политичком систему Републике Српске

Предсједник Народне скупштине Републике Српске је народни посланик који предсједава Народној скупштини Републике Српске.

Садашњи предсједник Народне скупштине је Недељко Чубриловић из Демократског народног савеза (ДНС).

Избор[уреди]

Предсједник Народне скупштине бира се јавним гласањем, уколико Народна скупштина другачије не одлучи. Народни посланик може гласати само за једног кандидата.

Тајно гласање за избор предсједника Народне скупштине може се вршити само у случајевима предвиђеним законом или пословником.

Кандидат за предсједника Народне скупштине не може да руководи гласањем, нити да помаже у руковођењу.[1]

За предсједника Народне скупштине изабран је онај народни посланик који је добио већину од укупног броја гласова народних посланика Народне скупштине.

Ако су предложена два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поступак избора се понавља. Ако је предложено више од два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поновиће се гласање о два кандидата који су добили највећи број гласова.

Ако ни у другом кругу предсједник Народне скупштине није изабран, понавља се поступак избора.[2]

Потпредсједници[уреди]

Народна скупштина бира два до четири потпредсједника,[3] из реда различитих конститутивних народа или осталих.

Предлог и избор потпредсједника Народне скупштине врши се на исти начин као и избор предсједника Народне скупштине.

Потпредсједници Народне скупштине помажу предсједнику Народне скупштине у обављању послова из његове надлежности.

Предсједника Народне скупштине, у случају привремене спријечености, замјењује један од потпредсједника, кога он одреди, о чему обавјештава потпредсједнике и генералног секретара Народне скупштине.

Дјелокруг[уреди]

Предсједник Народне скупштине:[4]

 • представља Народну скупштину;
 • предлаже годишњи програм рада Народне скупштине;
 • сазива сједницу Народне скупштине и предсједава сједницама;
 • предлаже дневни ред сједнице Народне скупштине,
 • стара се о примјени Пословника Народне скупштине;
 • усклађује рад радних тијела Народне скупштине;
 • упућује народним посланицима и радним тијелима нацрте и предлоге закона, друге акте и материјале на разматрање, покреће иницијативу за разматрање појединих питања из надлежности Народне скупштине, а може покренути иницијативу за разматрање одређених питања и у радним тијелима Народне скупштине;
 • потписује законе и друге акте које доноси Народна скупштина;
 • законе или друге прописе или акте које изгласа Народна скупштина, доставља Вијећу народа;
 • упућује донесене законе предсједнику Републике, ради проглашења;
 • предлаже представнике Народне скупштине, из реда народних посланика, у Заједничку комисију;
 • стара се о остваривању начела јавности у раду Народне скупштине и о остваривању права народних посланика у обављању посланичке функције;
 • доноси акт о критеријумима за утврђивање који се материјали и подаци сматрају повјерљивим, односно државном тајном и утврђује начин руковања тим материјалима;
 • прима свечане заклетве функционера који, у складу са Уставом Републике Српске, законом и пословником свечану заклетву дају пред Народном скупштином;
 • прихвата покровитељство у својству предсједника Народне скупштине;
 • одређује представнике Народне скупштине који ће присуствовати догађајима и манифестацијама на које је позван предсједник или Народна скупштина;
 • развија међународну и међупарламентарну сарадњу Народне скупштине;
 • предлаже делегацију Народне скупштине у домаћим и страним парламентарним институцијама, организацијама и тијелима;
 • одобрава, водећи рачуна о расположивим средствима, путовања посланика изван Републике Српске, ако су позвани у својству посланика;
 • врши друге послове предвиђене Уставом, посебним прописима и пословником.

Мандат[уреди]

Предсједнику и потпредсједницима Народне скупштине мандат траје четири године.

Предсједнику Народне скупштине престаје функција прије истека времена на које је изабран разрјешењем, оставком или престанком мандата народног посланика.

У случају подношења оставке, предсједнику Народне скупштине престаје функција даном одржавања сједнице на којој је поднио оставку, односно на првој наредној сједници Народне скупштине, ако је оставку поднио у времену између двије сједнице.

О поднијетој оставци не отвара се расправа, нити се одлучује, већ се престанак функције предсједника по овом основу само констатује.[5]

Народна скупштина Републике Српске може разријешити дужности предсједника Народне скупштине прије истека времена на које је изабран, уколико му Народна скупштина изгласа неповјерење или уколико повјерену дужност не обавља у складу са Уставом, законом и пословником према поступку предвиђеним за избор предсједника Народне скупштине. Предлог за разрјешење мора бити образложен.[6]

Предсједници Народне скупштине[уреди]

Предсједници Народне скупштине:

 1. Момчило Крајишник (25. октобар 1991 — мај 1996), бирао га први сазив;
 2. Драган Калинић (мај 1996 — 4. новембар 1998), бирао га први, други и трећи сазив;
 3. Петар Ђокић (4. новембар 1998 — 16. децембар 2000), бирао га четврти сазив;
 4. Драган Калинић (16. децембар 2000 — 29. јун 2004), бирао га пети и шести сазив;
 5. Душан Стојичић (20 јул 2004 — 28. фебруар 2006), бирао га шести сазив;
 6. Игор Радојичић (28. фебруар 2006 — 24. новембар 2014), бирао га шести, седми и осми сазив;
 7. Недељко Чубриловић (од 24. новембра 2014), бирао га девети и десети сазив.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

 1. ^ Члан 17. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11)
 2. ^ Члан 18. Пословника Народне скупштине Републике Српске
 3. ^ Амандман CXXII (122) на Устав Републике Српске
 4. ^ Члан 23. Пословника Народне скупштине Републике Српске
 5. ^ Члан 24. Пословника Народне скупштине Републике Српске
 6. ^ Члан 25. Пословника Народне скупштине Републике Српске