Предузеће

Из Википедије, слободне енциклопедије

Предузеће или привредно друштво је правно лице које обавља делатност у циљу стицања добити. Назива се још и фирма, компанија или корпорација.

Врсте[уреди]

Предузећа, у зависности од оснивача, могу бити јавна и приватна. Јавна предузећа оснива држава или јединица локалне самоуправе ради обављања делатности од општег интереса. Приватно предузеће може основати свако физичко лице и правно лице.

Правне форме предузећа су:

Функције[уреди]

Циљна функција прeдузећа је добит (профит). Ово карактерише све правне форме предузећа. Предузећима која обављају делатност од општег интереса својствено је да, поред ове циљне функције, могу имати и секундарну циљну функцију. Она се састоји у задовољавању потреба корисника услуга из обављања ове делатности. Није искључено да се предузећа оснивају ради уштеде трошкова својим оснивачима, без обзира на то што Закон о предузећима изричито не предвића. У питању су: истраживања тржишта, истраживања налазишта одређених рудних сировина, обављање одређених заједничких функција и слично.

Предузећа организују производњу, нуде на тржиштима одређене количине роба (готових производа), настојећи да максимизирају своје добити. Када одлучују о производњи и понуди, предузећа настоје да своје прозводе (услуге) продају по таквим ценама, како би покрили цене коштања (однос укупних трошкова производње и промета по јединици производа) и остварили одређени износ добити (на пример, у вредности 10% цене коштања). Предузећа се уздржавају од смањивања цена, јер то могу урадити и конкуренти. Тима могу више изгубити него добити. Овакво понашање предузећа својствено је привредама са израженом конкуренцијом и без значајних инфлаторних и монополистичких тенденција.

Обележја[уреди]

Основна обележја предузећа су:

  • предузеће има своју економију;
  • економију остварује у окружењу са којим је у перманентној комуникацији;
  • предузеће је сложен, динамички, економски систем;
  • предузеће је пословно-финансијски ентитет, те се као такав руководи, пре свега, пословно-финансијским циљевима;
  • процесима и појавама у предузећу управља компетентан менаџмент.

Види још[уреди]

Спољашње везе[уреди]