Претрага у ширину

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

У рачунарству, обилазак графа је проблем посете свих чворова у графу на одређени начин. Обилазак дрвета је посебан случај обиласка графа.

Обилазак у ширину почиње из произвољног задатог чвора r који се означава као посећен и додаје као једини елемент реда. Потом се понављају следећи кораци, док год ред не постане празан: обриши чвор са почетка реда и сваког непосећеног суседа овог чвора означи као посећен и додај га на крај реда.

Псеудокод[уреди]

Псеудокод BFS алгоритма за обилазак графа G=(V,E) који је задат матрицом повезаности тако да исписује чворове у редоследу обиласка:

Идеја: Код BFS претраге када се стигне до неког чвора x графа G, најпре се обилазе његови непосећени и непосредни суседи. Након тога се наставља BFS алгоритам, тј. посећују се сви непосећени суседи из претходног нивоа претраге. Због тога се користи FIFO (First InFirst Out) ред.

Скица решења:

 1. Полазни чвор x графа G.
  • Смести се у ред.
  • Посети се.
  • Маркира као посећен.
  • Упишу се суседи чворова x на крај реда.
 2. Посети се следећи чвор из реда, маркира као посећен, његови непосећени суседи се упишу на крај реда.
 3. Понавља се корак 2 док има непосећених чворова у реду.

 1  /* a = матрица суседства, n= број чворова графа G */
 2  void BFS (int a[][50], int n )
 3  {
 4    int x; /* чвор графа */
 5    int m[50]; /* m је низ маркираних чворова графа */
 6    /* иницијализација низа маркираних чворова на 0, јер су на почетку сви непосећени */
 7    for (x = 0 ; x < n ; x++ )
 8      m[x] = 0;
 9    /* посета графа почев од првог непосећеног чвора */
 10    for (x = 0 ; x < n ; x++ )
 11      if (!m[x] )
 12        poseti (x, a, n, m )
 13  }
 14  /* s = пролази чвор претраге по ширини, a = матрица суседства */
 15  /* n = број чворова графа, m = низ посећених чворова */
 16  
 17
 18  void poseti(int s, int a [][50], int n, int m[] )
 19  {
 20    int i, k; /* бројачи у циклусу */
 21    int v; /* чвор графа */
 22    int red[50]; /* низ чворова графа поређаних у поретку BFS претраге */
 23    /*иницијализација низа m, ред у односу на полазну чвор претраге s */
 24    m[s] = 1;
 25    red[0] = s;
 26    k = 1;
 27    /* обилазак непосредних суседа чвора s, разлика од DFSа */
 28    for (i = 0 ; i < k ; i++ )
 29    {
 30      s = red[i];
 31      for (v = 0 ; v < n ; v++ )
 32        if(!m[v] && a[s][v] )
 33        {
 34          m[v] = 1;
 35          red[k++] = v;
 36        }
 37    }
 38    /*испис -{BFS}- поретка*/
 39    for (i = 0 ; i < k ; i++ )
 40      printf("%d" , red[i] );
 41  }

Сложеност[уреди]

Свака грана прегледа се тачно два пута, једном са сваког краја. Према томе, временску сложеност је пропорционална броју грана. С друге стране, број рекурзивних покретања алгоритма је V, па се сложеност алгоритма може описати изразом O(|V|+|E|). Ако је коришћено матрично представљање имамо временску сложеност од O(|V|²), а уколико је коришћено уланчано представљање сложеност је O(|V|+|E|). Уланчано представљање даје боље временске перформансе.

Проблеми који се решавају преко обиласка графа[уреди]

Литература[уреди]

 • Алгоритми, професор Миодраг Живковић, МАТФ, Beograd 2001. година.
 • Beginning Algorithms, Simon Harris and James Ross, published 2006. by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana.
 • How to Think About Algorithms, Jeff Edmonds, published 2008. by Cambridge University Press, New York.
 • Coding Theory Algorithms, Architectures, and Applications, Andre Neubauer, Volker Kuhn, Jurgen Freudenberger, published 2007. by John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England.
 • Elementary Functions Algorithms and Implementation Second Edition, Jean-Michel Muller, publised 2006 by Birkhauser Boston.
 • Introduction to Algorithms Second Edition, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, published 2001. by The Massachusetts Institute of Technology.

Спољашње везе[уреди]