Рационална функција

Из Википедије, слободне енциклопедије

Рационална функција је количник два полинома. То је функција облика:

f(x)=\frac{P(x)}{Q(x)},

где су P(x) и Q(x) полиноми. Другим речима, рационална функција је облика:

f(x)=\frac{a_0x^n+a_1x^{n-1}+...+a_n}{a_0x^m+a_1x^{m-1}+...+a_m},

где су a_i, b_j константни бројеви, а m и n цели ненегативни бројеви. Рационална функција је дефинисана за све вредности аргумента x осим када је вредност имениоца Q(x) нула.

Збир, разлика, производ и количник рационалних функција је рационална функција. Када је m=0 рационална функција се назива цела рационална функција или полином. Када је n=m=1 тада се р. ф. назива билинеарна и има облик:

y=\frac{ax+b}{cx+d}.

Спољашње везе[уреди]