Свенка Савић

С Википедије, слободне енциклопедије
проф. емерита др Свенка Савић
Svenka savic.jpg
Рођење16. јун 1940.
Госпођинци, Краљевина Југославија
ПољеПсихолингвистика, Анализа дискурса, Родне студије, Женске студије

Свенка Савић (Госпођинци, општина Жабаљ, Краљевина Југославија, 16. јун 1940) професорка емерита и координаторка је Центра за родне студије при АЦИМСИ Универзитета у Новом Саду. До 2007. Била је редовна професорка Психолингвистике на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Објавила је велики број књига и научних радова који се баве изучавањем употребе језика у групама које у друштву имају мању моћ. Области интересовања: Анализа дискурса и Родне студије.

Професионална каријера[уреди | уреди извор]

Године 1964, дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду на Катедри за јужнословенске језике. Магистрирала је на истом Факултету и Катедри 1969. Назив магистарске тезе Синтаксичке конструкције с придевима у српскохрватском језику. Докторат је 1977. стекла на Филозофском факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за психологију. Назив докторске дисертације: Развој говора код близанаца и неблизанаца.

Била запослена најпре на Институту за лингвистику у Новом Саду као асистенткиња (1968-1976), потом на Филозофском факултету у Новом Саду као виша научна сарадница (1977-1988), ванредна професорка (1985-1989) и потом као редовна професорка до 2007, где је до одласка у пензију предавала Психолингвистику, Увод у науку о језику, Анализу дискурса, Род и језик, Увод у ромологију, Увод у родне студије, Феминистичку теологију. Сенат Универзитета у Новом Саду изабрао ју је у звање професора емеритуса 2010.

Боравила је на усавршавању на Универзитету Беркли у Калифорнији (САД), Институту за психолингвистику у Нијмегену (Холандија), Универзитету Бафало (САД) и Универзитету Нови Мексико (Мексико). Предавала као гостујућа професорка у Ослу, Берлину, Грацу, Бечу, Копенхагену, Загребу, Сарајеву, Скопљу, Љубљани, Никшићу и Подгорици и Нишу.

Била је чланица је Извршног одбора Европског друштва лингвиста. Учестовала је на око 100 научних скупова у земљи и иностранству.

Нарочито се залагала за интердисциплинарне студије језика. Оснивачица је Удружења „Женске студије и истраживања“ у Новом Саду и АЦИМСИ Центра за родне студије УНС. Уводи као нове предмете Анализу дискурса и Психолингвистику на Филозофски факултет УНС. Води Школу ромологије на Универзитету у Новом Саду (2004-2017). Основала је Летњу школу српског језика, културе и историје на УНС(1996).

Поред науке, у континуитету се бави писањем о уметничкој игри. Објавила је пет књига у тој области: Балетска школа у Новом Саду (1989); Балет (1995), за коју је добила награду „Лаза Kостић“; 55 година Балетске школе у Новом Саду (2004), Ерика (2018), Жарко Миленковић и Мирјана Матић: прилог историји Балета Српског народног позоришта у Ново Саду (2019), а у књизи Поглед уназад: Свенка Савић о игри и балету (2006) објавиле су сараднице њене текстове критика балетских представа у дневној штампи, уз текстове других жанрова објављене у позоришним и другим часописима и/или поглавља у књигама. За рад на развоју и афирмацији уметничке игре добила је признање за животно дело Удружења балетских уметника Србије (2017).

Добитница је награде Лаза Костић за књигу Балет (1994), наградe Извршног већа АП Војводине за развој родне равноправности (2003), златнe медаљe Јован Ђорђевић Српског народног позоришта (2010), медаљe за културу за укупно стваралаштво Завода за кулутру Војводине (2011).

Библиографија[уреди | уреди извор]

 • How Twins Learn to Talk (предговор Дејвид Кристал, превод Владислава Фелбабов). Academic Press, London, 1980,
 • Наративи код деце, Филозофски факултет, Институт за јужнословенске језике, Нови Сад, 1985, 144 стр
 • Psycholinguistics: Recent Studies. In: Yugoslav General Linguistics (ed. M. Radovanović). Amsterdam : J. Benjamins Publ. Co., 1989, pp. 321-344.
 • Дискурс анализа, Филозофски факултет, Нови Сад, 1993.
 • Професорке Универзитета у Новом Саду: животне приче, Футура публиакције и Женске студије и истраживања, Футура публикације и Женске студије и истраживања, Нови Сад, 2015.
 • Како је мушки род од девица: високообразована ромска женска елита у Војводини, Футура публикације и Женске студије и истраживања, Нови Сад, 2016.
 • Ерика Марјаш, Футура публикације и Женске студије и истраживања, Нови Сад, 2018.
 • Дискурсне особине изјава саучешћа, Зборник Матица српске за филологију и лингвистику, XЛ/2 –Нови Сад, 1997, стр. 259-266.
 • Дискурсне особине кратког перфекта, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, 38/1, 1995, стр. 99-112.
 • Истраживање савременог градског комплекса: употреба псовки, Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 23/2, 1995, стр. 161-176.
 • Прагматички аспекти времена у нарацији у српскохрватском стандардном језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, XXXВИИ, 1994, стр. 543-550.
 • „Нек' божја ријеч дође у наш живот": дискурсне особине проповеди, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXВ/2, 1992, стр. 133-159, (у коауторству са Тадејом Војновићем).
 • Из проблематике глаголских облика: наративни презент, МСЦ, Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 14/2, 1985, стр. 87-95.
 • Прагматички аспекти номина агентис, Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 13/1, 1984, стр. 247-258.
 • Проблеми прагматичке синонимије у дискурсу, Научни састанак слависта у Вукове дане, 12, Београд, 1982, стр. 25-31.
 • Лексичке новотворине код предшколске деце, Сувремена лингвистика, Загреб, 26-27, 1984, стр. 53-60.
 • Дискурсне особине конкуренције језичких средстава: допринос разговорној норми. Научни састанак слависта у Вукове дана 29/1, (2000), 257-263.
 • Велика библијска конкорданција, Јужнословенски филолог, Београд, 49, 1993, стр. 239-247
 • 55 година Балетске школе у Новом Саду, Футура публикације, Нови Сад, 2004, 296. стр.
 • Дискурс телефонских разговора, Футура публикације, Нови Сад, 1998, 102 стр. (у коауторству са Вероником Митро).
 • Дискурс вицева, Футура публикације, Нови Сад, 1998, (у коауторству са Вероником Митро).
 • Говор у преносу фудбалске утакмице преко радија и телевизије: упоредна анализа, Годишњак Савеза друштава за примењену лингвистику Југославије, 2, Нови Сад, 1978, стр. 143-154.
 • Усвајање другог језика у природној средини: неке особине индиректног инпут говора, Годишњак Савеза друштава за примењену лингвистику Југославије, 4-5, Загреб, 1981, стр. 151-154.
 • Жена скривена језиком медија: кодекс несексистичке употребе језика, Футура публикације, Нови Сад, 48, 2004, стр.
 • Трагични анданте - Вери Шосбергер у спомен, Футура публикације, Нови Сад, 2000, 28. стр.
 • Неке карактеристике дијалога близанаца, Зборник 6, Институт за педагошка истраживања, Београд, 1973, стр. 113-123 (у коауторству са Мирјаном Јоцић).
 • Упоредна анализа дискурса малих огласа: српскохрватски и енглески, Р. Шевић (ур.). ВИ контрастивна језичка истраживања, Филозофски факултет, Нови Сад, 1995 (у коауторству са Владиславом Фелбабов).
 • Когнитивна лингвистика, у: Зборник радова - ИВ симпозијум контрастивна језичка истраживања, ур. М. Тир, Друштво за примењену лингвистику Војводине, Нови Сад, 1990, стр. 399-403.
 • Терминолошки проблеми у југословенској психолингвистици, Симпозијум Контрастивна језичка истраживања, Нови Сад, 10-11.12.1982, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, 1983, стр. 139-144.
 • Основни принципи дескрипције и селекције разговорног језика: Корпус лингвистика. У: Актуелни проблеми граматике српског језика, 1999, стр. 85-89.
 • Писма у употреби, Књижевност и језик (1987), стр. 183-201.
 • Ортографија и терминологија у текстовима о балету. Језик данас.4 (1997), стр. 10-13.
 • Традиционално и модерно у српској лингвистици. Лингвистичке актуелности, 2000, стр. 86-93
 • Another Example of (Non)Visibility of Women in a Textbook. In: Linguistics with a Human Face: Festschrift für Norman Denison, Grazer Linguistische Monographien, ur. K. Sornig; D. W. Halwachs, Ch. Penzinger, G. Ambrosch, 10, 1995, pp. 359-364.
 • Nove reči u poeziji Momčila Nastasijevića, L. Laškova et al. (ur.), Zbornik radova posvećen Ivanu Lekovu, Univerzitet u Sofiji, 1994.
 • Standard and nonstandard in institutional dialogues in Serbo-Croatian language, u: Sprachlicher Standard und Substandard in Sudosteuropa und Osteuropa, ur. N. Reiter & U. Hinrichs, Beitrage zur Symposion von 12-16. Oktober 1992, in Berlin, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1994, pp. 289-303.
 • New Trends in Educational Policy in the Republic of Serbia, 1990 to Present, D. E. Ager, G. Muskens, S. Wright (eds.), Language Education for International Communication, Multilingual Matters Ltd. Clevedone, 1993, pp. 193-202 (u koautorstvu sa Zlatom Jukić).
 • Intercultural Linguistic Activities with Yugoslav Children Living Abroad: Inadequacy of the Domestic Research, O. Murdževa-Škarić (ed.), Intercultural Education, OMEP, Ohrid, 1987, 169-171.
 • From Multilingual to Monolingual Vojvodina: The Case of the Gypsies, Grazer Linguistische Studien, Institut fur Sprachwissenschaft der Univerzitat Graz, 43, 1995, pp. 95-103.
 • Grosse Bibelkonkordanc, Zeitrschift fur Balkanologie, Berlin, 1993.
 • Narrative Ability by Bilingual Migrant Children, Informasjonsseminar om migrasjonspedagogisk forskning, Oslo 16-17 januar 1992, Univerzitet u Oslu (8 str. teksta na engleskom jeziku).
 • Discourse features of Curses, Zeitschrift fur Balkanologie, 31/1, 1995, pp. 128-149.
 • Language and Sex: Evidence from Serbo-Croatian, European Journal for Semiotic Studies, Vienna, 1/3, 1989, pp. 535-556.
 • Pragmatic Aspects of the Gendre of Occupational Terms in Serbo-Croatian, Arbeispapirer Slavisk Institut Arhus, Univerzitet u Arhusu, 1984, pp. 1-13.
 • Quelque fontions des questions posés par les adultes aux jeunes enfants, u: La genese de la parole, J. P. Bronckart et al., PUF, Paris, 1977, pp. 231-240.
 • The Functioning of Twin Language in Adult-Child Communication: Preliminary Observations on Serbo-Croatian Material, Salzburger Beiträge zur Linguistik, 2, ur. G. Drachman, Tübingen, 1976, pp. 303-314.
 • Another Example of (Non)Visibility of Women in a Textbook, Zeitschrift fur Balkanologie, 32/1, 1996, pp. 1-7.
 • Aspect of Adult Child Communication: The problem of Question Acquisition, Journal of Child Language, 2/2, Cambridge, pp. 555-564 (preštampano u Psychologia wychowawcza, 5/1975 i u Predškolsko dete, 2, Beograd, 1975, pp. 245-266).

}-

Извори[уреди | уреди извор]

Референце[уреди | уреди извор]