Сибиларизација у новоштокавским дијалектима

Сибиларизација је гласовна промена у српском језику где се задњонепчани сугласници К, Г и Х у неким облицима испред И мењају у пискаве сугласнике Ц, З и С. Раније се у српској филологији ова појава звала друга палатализација.

Ситуације у којима се појављује сибиларизација су:

 • у номинативу и вокативу множине именица мушког рода:
  • к > цјунак > јунаци
  • г > зналог > налози
  • х > сорах > ораси
 • у дативу, локативу и инструменталу множине именица мушког рода:
  • к > цјунак > јунацима
  • г > зналог > налози
  • х > сорах > ораси
 • у дативу и локативу једнине именица женског рода:
  • к > црука > руци
  • г > знога > нози
  • х > ссврха > сврси
 • у императиву:
  • к > цпећи > пеци
  • г > злећи > лези
 • код несвршених глагола:
  • г > здигнути > дизати
  • х > суздахнути > уздисати

Одступања од сибиларизације[уреди | уреди извор]

 • У дативу и локативу властитих именица на -ка које означавају властита имена:

Милка - Милки, Бранка - Бранки

бака - баки, зека - зеки

 • Код страних речи:

лига - лиги, клика - клики

 • Када су у питању сугласничке групе: зг, цк, ћк, чк, тк, шк:

мазга - мазги, коцка - коцки, праћка - праћки, тачка - тачки, мотка - мотки, пушка - пушки

Спољашње везе[уреди | уреди извор]