Скупштина града Крагујевца

Са Википедије, слободне енциклопедије
Скупштина града Крагујевца

Грб Крагујевца
Врста
ВрстаЈеднодомни систем
Почетак новог сазива21. јун 2020.
Предводништво
Председник Скупштине градаМирослав Петрашиновић [1], СНС
од 21. јун 2020.
Заменик Председника Скупштине градаЗоран Младеновић [1], СНС
Број посланика87
Политичке
групе
  коалиција око СНС-а (46)
  Коалиција ЗС, СПО, БС  (17)
  Групe грађана - укупно  (9)
  Коалиција СПС, ЈС  (9)
  Коалиција ПОКС, МФ  (3)
  Коалиција СЦГ, БГС  (3)
[2]
Избори
Последњи избори21. јун 2020.
Веб-сајт
www.kragujevac.rs/lokalna-samouprava/skupstina-grada/

Скупштина града Крагујевца је највиши орган Града Крагујевца који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштину града чини 87 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено.

Садашњи Председник Скупштине града Крагујевца је Мирослав Петрашиновић.

Скупштина града Крагујевца[уреди | уреди извор]

Скупштина града се сматра конституисаном избором председника Скупштине града и постављењем секретара Скупштине града.

Највиши правни акт Града је Статут, којим се ближе уређују начин, услови и облици вршења права и дужности из надлежности Града.

Статут доноси Скупштина града већином гласова од укупног броја одборника. У вршењу своје надлежности, Град доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописом и Статутом.

Седницу Скупштине града сазива председник Скупштине града, по потреби, а најмање једном у три месеца. Седнице Скупштине града су јавне. Скупштина града може одлучити да седница Скупштине града не буде јавна из разлога безбедности и других разлога утврђених законом.

Скупштина града образује стална или повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина града, разматрају и претресају питања из надлежности Скупштине града, предлажу акта, као и сагледавају извршавање одлука, других прописа и општих аката од стране Градоначелника и Градског већа, у области за коју је свако радно тело задужено.

Скупштина града као радна тела може образовати одборе и комисије. Одбори и комисије могу се образовати као стална и повремена радна тела. Као стална радна тела Скупштина града образује 14 одбора, чији се назив, образовање, број чланова, организација и рад уређују Пословником Скупштине града и посебном одлуком Скупштине града. Повремена радна тела могу се образовати као одбори, комисије и сл. Скупштина града може образовати и анкетне одборе.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и друга питања везана за рад Скупштине града уређују се њеним пословником.

Резултати избора[уреди | уреди извор]

Резултати избора 2012:

Странка Гласови % Мандати
Верољуб СтевановићЗаједно за Крагујевац 34.319 37,28 37
Покренимо Крагујевац — Томислав Николић 16.694 18,13 18
Избор за бољи Крагујевац — Борис Тадић 11.676 12,68 12
Ивица ДачићСПС-ПУПС-ЈССлавица Ђукић-Дејановић 9.193 9,99 10
Преокрет — др. Зоран Тодоровић 5.149 5,59 5
Демократска странка СрбијеВојислав Коштуница 4.864 5,28 5
Укупно 88.503 100,00 87

Извори[уреди | уреди извор]

  1. ^ а б „Скупштина града”. Званични сајт града Крагујевца. Приступљено 28. децембар 2020. 
  2. ^ „Избори 2020” (PDF). Републички завод за статистику. децембар 2020. Приступљено 28. децембар 2020.