Словачки језик

Из Википедије, слободне енциклопедије
словачки језик
slovenský jazyk, slovenčina
Говори се у  Словачка
мањине:
 Чешка
 Србија
 Мађарска
Регион централна Европа
Број говорника
5,2 милиона (недостаје датум)
латиница (словачка латиница)
Званични статус
Службени језик у
 Словачка
 Европска унија
 Чешка
 Србија (Војводина)
Признати мањински језик у
Регулише Словачка академија наука, Језички институт Људовит Штур (словачки: Slovenská akadémia vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra)
Језички кодови
ISO 639-1 sk
ISO 639-2 slo (B)
slk (T)
ISO 639-3 slk
{{{mapalt}}}
Распрострањеност словачког језика
  Регије са већинским словачким језиком
  Регије са мањинским словачким језиком
{{{mapalt2}}}
Западни, централни и источни дијалекти словачког језика у Словачкој
Општине Војводине у којима је словачки језик у службеној употреби

Словачки језик (свк. slovenský jazyk или slovenčina) службени је језик Републике Словачке, с пет милиона становника (број Словака у другим државама процењује се на око милион). Такође, службени је језик АП Војводине и неких општина, међу којима и Нови Сад, Стара Пазова, Бачки Петровац, Ковачица и друге.

Основна подела дијалекaтa и наречја словачког језика[уреди]

 • Централнo/Средњословачки дијалекти у јужним деловима имају неколико заједничких знакова и речи с јужнословенским језицима
  • Источнoсловачки дијалекти
   • Западнословачки дијалекти најближи чешком језику
    • Панонскo/Равничарскoсловачки дијалекти

Основна подела словачког језика у (АП Војводини),Републици Србији[уреди]

  • Говорни свакодневни словачки језик са доста словачких архаичних и српских речи **
  • Књижевни (Књиге,школе,библиотеке,галерије,музеји,...) **
  • Уставни (документи,заводи,институције,установе,музеји,називи улица,јавних фирми и предузећа)**
  • Медијски (Телевизије,Радио,Новине,Часописи)**

Док готова сва насеља места где живе словаци у (АП Војводини),Републици Србији имају своје специфичнe ,јединственe ,изузетне и лепе различите дијалекте и наречја као основни и комуникациони језички систем у медијама,уставу и књижевности користи се граматички књижевни словачки језик.

Поредње словачког језика у АП Војводини,Република Србија и словачког језика у Словачкој[уреди]

 • Zdravím ťa,Nazdar,Ťao (/Zdravim ća,Nazdar,Ćao!/) - Здравo,Ћао!
 • Vitame Vás,Vitajte (/Vitame Vas,Vitajće!/) -Добродошли!
 • Ako si? Ako sa máš? (/Ako si? Ako sa maš?/) - Како си?
 • Čo robíš? (/Čo robiš?/) - Шта радиш?
 • Ako sa voláš? (/Ako sa volaš?/) - Како се зовеш?
 • Skäde si? Ja som z... (/Skeđe si? Ja som z.../) - Одакле си? Ја сам из..
 • Milo mi je (/Milo mi je!/) - Драго ми је!
 • Dobrô ráno (/Dobrvo rano!/) - Добро јутро!
 • Dobrý dem (/Dobri đem!/) - Добар Дан!
 • Dobrý večer (/Dobri večer!/) - Добро Вече!
 • Dobrú noc (/Dobru noc!/) – Лаку Ноћ!
 • Šťastlivo,Šťastnô (/Šćastljivo,Sćastnuo!/) - Срећно!
 • Chýbaš mi! (/Hibaš mi!/) –Фалиш ми!
 • Priatnô,Dobrú chuť/Príjemne! (/Priatnuo,Dobru huć,Prijemnje!/) - Пријатно!
 • Na zdravie (/Na zdravije! /) - Живели!
 • Na zdravie (/Na zdravije!/) – На здравље!
 • Možnô (/Možnuo/) – Можда
 • No ((/No/) – Да!
 • Ni (/Nji/) – Не!
 • Viem (/Vijem/) – Знам
 • Ne viem (/Nje vijem/) – Не знам
 • Prepáč (//Prepač) – Извини!
 • Prosím vás (/Prosim vas/) – Молим вас!
 • Rozumiem (/Rozumijem/) –Разумем!
 • Ne rozumiem (/Nje rozumijem/) –Не разумем!
 • Zhovárate po slovenský? (/Zhovaraće po slovenski?/) – Причате словачки?
 • No,trocha (/No,troha/) – Да,мало
 • Ne,ne zhováram (/Nje,nje zhovaram/) – Не,не причам
 • Rozprávajte pomali prosím vás (/Rozpravajće pomalji prosim vas/) –Говорите спорије молим вас
 • Ako sa povie,vraví (/Ako sa povije,vravi?../) – Како се каже?..
 • Ďakujem!/Chvála! (/Đakujem!,Hvala!/) - Хвала!
 • Ďakujem velmo pekne!/Ďakujem velmi pekne! (/Đakujem velmo peknje!,Đakujem velmi pekne!/) –Хвала веома лепо!
 • Ďakujem pekne/Ďakujem krásne (/Đakujem peknje!,Đakujem krasnje!/) –Хвала лепо!
 • Nemate začo! /Nemaš na čom! (/Njemaš začo!,Njemaš na čom!/) – Нема на чему!
 • Milujem ťa!/Chcem ťa!/Ľúbim ťa! (/Milujem ća!,Hcem ća!,Ljubim ća! /) - Волим те!
 • Kde je záchod/wc? (/Gđe je zahod/wc?/) - Где је вц?
 • Chodievaš semka často? (/Hođijevaš semka často/) - Долазиш овамо често?
 • Kelko/Kolko to koštuje? (/Kelko,Kolko to koštuje/) - Колико то кошта?
 • Vindi vonka/Zindi nuka (/Vinđi vonka/Zinđi nuka) - Изађи напоље/Уђи унутра
 • Iďte,Chojte/Prídite (/Iđće,Hojće/Priđiće) – Идите/Дођите
 • Chytro ozdrav! (/Hitro ozdrav!/)- Брзо оздрави!
 • Nahaj ma (/Nahaj ma/)- Остави ме!
 • Nak sa páči! (/Nak sa pači!/)- Изволи!
 • Pustite ma!/Pusťte ma! (/Pusćiće ma!/Pusćće ma!) - Пустите ме!
 • Odpustite mi! (/Odpusćiće mi! /) –Опростите ми!
 • Šťastlivý Nový Rok! (/Šćastljivi Novi Rok!/) – Срећна Нова Година!
 • Šťastlivie Vianoce! (/Šćastljivije Vijanoce!/) - Срећан Божић!
 • Veselá Štedrá Večer a Šťastlivie Vianoce! (/Vesela Šćedra Večer a Šćastljivije Vijanoce!/) –Весело Бадње Вечe и Срећан Божић!
 • Šťastlivá a Veselá Velká Noc! (/Šćastljiva a Vesela Velka Noc/) – Срећан и Весео Ускрс!
 • Šťastlive narodeniny!,Šťastlivie narodeniny! (/Šćastljive narođenjini,Šćastljivije narođenjini/) – Срећан рођендан!
 • Šťastlivý/Šťastný Sviatok a prazdniny! (/Šćastljivi,Šćastni Sviatok a prazdnjini/) – Срећни празници!
 • Blahoželám!/Gratulujem!/Čestítam! (/Blahoželam!/Gratulujem!/Čestitam!/) – Честитам!
 • S úctou,Môj úct,S považovaniem,S vážením,S uvažovaniem (/S uctou,Muoj uct,S považovanjiem,S važenjim,S uvažovanjiem/) – С поштовањем ,Моје поштовање
 • Eden/Edom jazyk nikda nije dosť (/Jeden,Edom jazik njigdi nji je dosć/) – Један језик никада није доста

Српске речи које се користе у говорном словачком језику у (АПВојводини),Републици Србији[уреди]

 • Molba(/Molba/)-Молба
 • Kazna(/Kazna/)-Казна
 • Opomena(/Opomena/)-Опомена
 • Prekršaj(/Prekršaj/)-Прекршај
 • Rok(/Rok/)-Рок
 • Uhovor/Ugovor(/Uhovor/Ugovor/)-Уговор
 • Bezobrazní(/Beozbraznji/)-Безобразни
 • Prímerok(/Primerok/)-Примерак
 • Žalba(/Žalba/)-Жалба
 • Rešéne(/Rešenje/)-Решење
 • Porez(/Porez/)-Порез
 • Odbor(/Odbor/)-Одбор
 • Sávet(/Savet/)-Савет
 • Zádruga(/Zadruga/)-Задруга
 • Skupština(/Skupšćina/)-Скупштина
 • Upráva(/Uprava/)-Управа
 • Mesná zajednica(/Mesna Zajednjica/)-Месна заједница
 • Blagájna(/Blagajna/)-Благајна
 • Vrchovný Súd(/Vrhovni Sud/)-Врховни Суд
 • Nadimak(/Nadimak/)-Надимак
 • Deonica(/Deonica/)-Деоница
 • Divota(/Divota/)-Дивота
 • Delokrug(/Delokrug/)-Делокруг
 • Tišina(/Tišina/)-Тишина
 • Snímati(/Snjiimati/)-Снимати
 • Niko(/Niko/)-Нико
 • Nemoj(/Nemoj/)-Немој
 • Ništa(/Ništa/)-Ништа
 • Nimalo(/Nimalo/)-Нимало
 • Nedoumica(/Njedoumica/)-Недоумица
 • Nesporazum(/Njeisporazum/)-Неспоразум
 • Ambulanta(/Ambulanta/)-Амбулатна
 • Prégled(/Pregled/-Преглед
 • Pritisak(/Pritisak/)-Притисак
 • Bólnica(/Bolnjica/)-Болница
 • Patike(/Patike/)-Патике
 • Gorňak(/Gornjak/)Горњак
 • Zájam(/Zajam/)-Зајам
 • Štédňa(.Štédňa/)-Штедња
 • Plantáža(/Plantáža/)-Плантажа
 • Ambaláža(/Ambaláža/)-Амбалажа
 • Pláža(/Pláža/)-Плажа
 • Masáža(/Masáža?)-Масажа
 • Garáža(/Garáža?)-Гаража
 • Vrédňi(/Vrednji/)-Вредни
 • Hitňí(/Hitnji/)-Хитни
 • Otkas/z(/Otkas/z/)-Отказ
 • Nálog(/Nalog/)-Налог
 • Burek(/Burek/)-Бурек
 • -{Burázer}–(/Burazer/)-Буразер
 • -{Bárut}–(/Barut/)-Барут
 • Bakšiš(/Bakšiš/)-Бакшиш
 • Arpadžík(/Arpadžik/)-Арпаџик/лук за сејање
 • Pekmes/z(/Pekmes/z/)-Пекмез
 • Ťošak(/Ćošak/)-Ћошак
 • Pánťiť(/Panćić/)-Памтити
 • Pedála(/Pedala/)-Педала
 • Vojska(/Vojska/)-Војска
 • Džezva(/Džezva/)-Џезва
 • Šagrt(/Šagrt/)-Шегрт
 • Šerbet(/Šerbet/)-Шербет
 • Ratluk(/Ratluk/)-Ратлук
 • Kuvarica(/Kuvarica/)-Куварицa
 • Ťuskija(/Ćuskija/)-Ћускија
 • -...

Литература[уреди]

Спољашње везе[уреди]