Списак насељених места у Истарској жупанији

С Википедије, слободне енциклопедије

Истарска жупанија(Regione istriana) је најзападнија хрватска жупанија која укључује и највећи део Истарског полуострва (2820 од 3160 км2}.

Закон о подручјима жупанија, градова и општина у Републици Хрватској административно је поделио Истарску жупанију на: 10 градова, 31 општину и 667 насељених места. Према попису из 2001. Истарска жупанија има 206.344 [1] становника. Административни центар је Пазин.

У следећем списку азбучним редом наведена су сва насељена места у градовима и сва насељена места у општинама у Истарској жупанији на основу поменутог Закона и његових допуна „Народне новине“, број 06/2045 06/2776

Град Општина Насељено
место
Бр. стан.
2001
Бр. стан.
2011
1. Бузет
(Pinguente)
70 6.059 [2]
Баредине Baredine 34
Бартолићи Sovischine 54
Барушићи Barussici 101
Бенчићи Bencici 0
Блатна Вас Blàtina 8
Брбонићи Bernobici 59
Бузет Pinguente 1.721
Вели Млун Milino Grande 59
Врх Vetta 117
Горња Нугла Nugla di sopra 79
Дуричићи Duricici 4
Ерковчићи Ercaucici 41
Жонти Zonti 56
Јуради Giuradi 69
Јуричићи Iuricici 109
Кајини Caini 15
Кларићи Clarici 45
Компањ Compagni 36
Косорига Cossoriga 28
Котли Cottole 1
Крас Carse 21
Крбавчићи Carbocici 57
Кркуж Chercus 13
Крти Cherti 74
Крушвари Crusvari 80
Мала Хуба Malacuba 55
Мали Млун Milino Piccolo 55
Марченегла Marcenigla 111
Маринци Marinzi 66
Мартинци Martinzi 22
Медвеје Medea 32
Негнар Negrari 24
Паладини Paladini 58
Пенгари Pengari 20
Пеничићи Penicici 44
Перци Perzi 58
Подкук Piedicucco 1
Подребар Sotto la Rupe 17
Почекаји Pocecai 35
Прачана Brazzana 95
Продани Prodani di Pinguente 78
Рачице Racizze 23
Рачички Бријег Castel Racizze 48
Рим Roma 26
Римњак Rimignacco 28
Роч Rozzo 146
Рочко Поље Poglie di Rozzo 186
Салеж Salise 17
Свети Донат Casa San Donato 77
Свет Иван San Giovanni 198
Свети Мартин San Martino Pinguentino 798
Селца Selsa 54
Сељаци Segliazzi 23
Сењ Segnacco 34
Сиротићи Sirotici 18
Совињак Sovignacco 27
Совињска Брда Berda di Sovignacco 35
Совињско Поље Poglie di Sovignacco 27
Станица Роч Stazione Rozzo 76
Страна Strana 49
Сушићи Sussici 10
Угрини Ugrini 60
Форчићи Forsici 27
Хум Colmo 17
Цуњ Zugni 17
Чиритеж Cirités 76
Чрница Cernizza Pinguentina 37
Шкуљари Scuiari 53
Штрпед Sterpeto 177
Шћулци Schiulzi 43
2. Бује
(Buie)
26 5.340 [3]
Баредине Baredine 68
Бибали Bibali 80
Брдо Collalto 16
Брич Briz 16
Бужин Busin
Бује Buie 3.039
Буроли Buroli 75
Вели Млин Molino Grande
Гамбоци Gambozzi 101
Калданија Caldania 131
Кангера Canegra 0
Красица (Бује) Crasizza 152
Кршете Carsette 136
Каштел Castel Venere 525
Кућибрег Cucibreg 27
Лозари Lozari 19
Марушићи Marussici 181
Меришће Merischie 101
Момјан Momiano 289
Оскоруш Oscorus 60
Плованија Plovania 236
Света Марија на Красу Madonna del Carso 0
Трибан Tribano 151
Шкриле Scrile
Шкуделини Scudelin
3. Водњан
(Dingano)
4 5.651 [4]
Водњан Dingano 3.406
Гајана Gajana 144
Галижана Gallesano 1.349
Перој Peroi 752
4. Лабин
(Albona)
12 12.426 [5]
Бартићи Bartici 79
Брег Montagna o Sicul 42
Винеж Vines 1.163
Гондолићи Gondali 63
Гора Глушићи Glussici 30
Дуга Лука Portolungo 20
Капелица Cappelletta o Capélizza 573
Крањци Crainzi o Repinie 96
Лабин Albona 7.904
Марцељани Marcegliani 162
Пресика Fratta 453
Рабац Portalbona 1.472
Рипенда Вербанци Ripenda Verbanzio 96
Рипенда Коси Ripenda Cossi o Cossipiccolo 12
Рипенда Крас Ripenda Carso o S. Nicolò di Ripenda 123
Рогочана Rogozzana 88
Салаковци Salaco 52
5. Новиград
(Cittanova)
5 4.002 [6]
Антенал Antenal 153
Бужинија Businia 467
Дајла Daila 364
Мареда Mareda 389
Новиград Cittanova 2629
6. Пазин
(Pisino)
18 9.227 [7]
Берам Vermo 234
Бертоши Bertozzi 275
Брајковићи Braicovici 358
Бутонига (Пазин) Bottonega 88
Вела Траба Traba Grande 215
Грдосело Castelverde di Pisino ou Gherdosella 143
Забрежани Presani 408
Замаск Zamasco 56
Замаски Дол Valle di Zumesco 60
Заречје (Пазин) Sarezzo 289
Јежењ Ieseni 145
Кршикла Chersicla 54
Кашћерга Caschierga ou Villa Padova 279
Линдар Lindaro 408
Пазин Pisino 4.986
Стари Пазин
Трвиж Terviso ou Villa Treviso 425
Хеки Checchi 465
7. Пореч
(Parenzo)
58 17.460 [8]
Антонци Antonzi 111
Бадерна Monpaderno 201
Банки Banchi 15
Башаринка Bassarinca 182
Благданићи Blagdanici 20
Бонаци Bonazzi 40
Братовићи Bratovici 10
Брчићи Barcici 165
Буићи Buici 115
Валкарин Valcarin 38
Веленики Velenicco 197
Вели Мај Maggio 0
Вранићи код Пореча Vranni 0
Врвари
Вржнавери
Гарбина Garbina 53
Гулићи Gulli 0
Дековићи Decovici 38
Драчевац Dracevazzo 130
Жбандај
Јакићи Горињи Jacchi II 13
Јасеновица Giasenovizza 58
Јехнићи Gecni) 29
Јуричи Iurici 5
Кадуми Cadumi 163
Катун Cattuno 65
Кирмењак Chirmegnacco 50
Косиножићи Cosini 86
Кукци Cucazzi 368
Ладровићи Ladri 62
Мали Мај Villaggio di Maggio 0
Матерада Мај Matterada 0
Матулини Mottolini 12
Михатовићи Micatti 95
Михелићи Micheli 44
Мичетићи Micetti 22
Монтижана Montisano 55
Мугеба Monghebbo 175
Мушалеж Musalezzo 222
Пореч Villanova 341
Пореч Parenzo 10.448
Радмани Radmani 167
Радоши код Жбандаја Radossi di Sbandati 61
Раковци Racovazzi 15
Рупени Rupeni 0
Ружићи Rusi 1
Старићи Stari 15
Странићи код Нове Васи Stancio 134
Филипини Filipini 30
Фушкулин Foscolino 155
Цанцини Zanzini 83
Червар-Порат Porto Cervara 593
Чрвар Cervara 99
Чуши Ciussi 21
Шераје
Шпадићи Spada 0
Штифанићи Stefani 56
Шушњићи Susgnano 24
8. Пула
(Pola)
2
Пула Pola 50.594
Штињан
9. Ровињ
(Rovigno)
2 14.234 [9]
Ровињ Rovigno 13.467
Ровињско село 767
10. Умаг (Umago) 23 12.901
Бабићи Babici 456 505
Башанија Bassania 243 256
Валица Valizza 213 239
Вардица Vardizza 78 71
Виланија Villania 178 266
Ђуба Giubba 86 112
Замбратија Zambrattia 443
Јурицани Giurizzani 215 410
Каторо Catoro 14 14
Кмети Metti 264 321
Крижине Crisine 200 190
Ловречица San Lorenzo 154
Матерада Matterada 129 133
Монтерол Monterol 19 19
Мурине Morno 630
Петровија Petrovia 401
Савудрија Salvore 241
Света Mарија на Красу (Умаг) -{Madonna del
Carso}
293 336
Сегет Seghetto 190 204
Финида Finida 359 378
Црвени Врх Monte Rosso 173 185
Чепљани Ceppiani 155 212
Умаг Umago 7.769
1. Бале
Valle
3 1.047
Бале Valle 886
Голаш 92
Крмед 69
2. Барбан
(Barbana)
31 2.802
Балићи II 12
Барбан Barbana 235
Башићи
Бичићи 88
Боринићи 13
Братулићи
Вардеш 58
Варуж 49
Главани 87
Горица 120
Грандићи 123
Долица 56
Дргузети 78
Желиски 160
Јурићев Кал 71
Коромани 64
Кожљани 72
Мањадворци 173
Медамчићи 22
Мелница 178
Орихи 107
Петехи 105
Прхати 157
Пунтера 134
Рајки 11
Ребићи 138
Ројнићи 48
Сутиванац
Хрбоки 188
Цвитићи 78
Шајини 177
3. Бртонигла
Verteneglio
5 1.579
Бртонигла Verteneglio 827
Каригадор Carigador 141
Нова Вас Villanova 355
Радини Radini 111
Фиорини Fiorini 145
4. Вижинада
Visinada
27
Бајкини
Балдаши
Бриг
Букори
Велићи
Вижинада Visinada
Вранићи код Вижинаде
Врање Село
Врбани
Врх Лашићи
Грубићи
Данци
Жудетићи
Јадрухи
Лашићи
Марковићи
Мастелићи
Мекиши код Вижинаде
Нардући
Охнићи
Пишковица
Станиши
Трумбал
Ференци
Филипи
Црклада
Чуки
5. Вишњан
Visignano
46 2.237 [10]
Анжићи 44
Бачва 23
Барат 25
Барићи 31
Башкоти 68
Бенчани 25
Бросквари 16
Бујарићи -
Буцаловићи 13
Вејаки 23
Вишњан Visignano 639
Вранићи код Вишњана 49
Врхјани 8
Гамбетићи 16
Деклеви 22
Диклићи 51
Женодрага 28
Жиковићи 8
Жужићи 26
Зоричићи 33
Колумбера 22
Корлевићи 12
Кочићи 18
Кошутићи 9
Курјавићи 44
Леговићи 10
Мајкуси 40
Марковац 141
Миланези 15
Прашћари 25
Прхати 65
Пршурићи 57
Радовани 51
Радоши код Вишњана 33
Рапавел 116
Рафаели 9
Свети Иван 38
Синожићи 53
Смолићи 45
Сребрнићи 11
Стрпачићи 28
Фабци 58
Фарини 53
Церион 50
Цвитани 38
Штути 48
6. Врсар
Orsera
9 831
Беги
Бралићи
Врсар Orsera
Градина
Делићи
Клоштар
Контешићи
Мараси
Фленги
7. Грачишће
7 1.433 [11]
Базгаљи 233
Батлуг 142
Грачишће 467
Јакачићи 152
Мандаленчићи 255
Милотски брег 113
Шкопљак 71
8. Грожњан
Grisignana
10 785 [12]
Антонци Antonzi 67
Бијеле земље Terre Bianche 90
Врњак Vergnacco 0
Грожњан Grisignana 185
Завршје Piemonte 59
Костањица Castagna 51
Кубертон Cuberton 22
Маковци Macovzi 100
Мартинчићи Martincici 132
Штерна Sterna 79
9.Жмињ
33 3.447
Балићи I
Бенчићи
Вадедији
Видулини
Градишће
Гржини
Дебељухи
Домијанићи
Жагрићи
Жмињ 722
Зеци
Јурићи
Карловићи
Климни
Крајцер Брег
Кресини
Крижанци
Крничари
Крцули
Кршанци
Лагињи
Матијаши
Модрушани
Мужини
Орбаници
Памићи
Пифари
Пркачини
Пуцићи
Рудани
Томишићи
Цере
Шивати
10. Канфанар
21 1.457 [13]
Барат 69
Брајковићи 84
Бубани 53
Бурићи 81
Дубравци 10
Жунтићи 25
Јурал 15
Канфанар 473
Коренићи 40
Курили 31
Ладићи 40
Марићи 121
Маружини 78
Матоханци 69
Мргани 45
Окрети 38
Пилковићи
Путини 46
Сошићи 57
Червари 41
Шорићи 41
11. Каројба
4 1.489 [14]
Каројба 453
Мотовунски Новаки 398
Ракотуле 234
Шкропети 404
12. Каштелир- Лабинци
Castelliere-Santa Domenica
15 1.334 [15]
Бабићи 75
Брнобићи 123
Валентићи 70
Деклићи 34
Двори 37
Каштелир Castelliere 285
Ковачи 60
Кранчићи 80
Лабинци Santa Domenica 273
Мекиши код Каштелира 20
Роговићи 91
Ројци 64
Рошкићи 53
Тадини 68
Церјани 16
13. Кршан
23 3.264
14. Ланишће
14 398 [16]
Брест 48
Бргундац 13
Водице 32
Дане 13
Јеловице 19
Кленовшчак 7
Кропињак 11
Ланиште 105
Подгаче 54
Прапоће 35
Рачја Вас 40
Рашпор 17
Слум 31
Трстеник 9
15. Лижњан
Lisignano
5 2.945 [17]
Валтура Altura 636
Јадрешки Giadreschi 321
Лижњан Lisignano 989
Мунтић Monticchio 376
Шишан Sissano 623
16. Лупоглав
9 929 [18]
Бољун 73
Бољунско Поље 150
Брест под Учком 48
Врања 90
Долењска Вас 82
Лесишћина 65
Лупоглав 334
Семић 100
17. Марчана
22 3.903
18. Медулин
4 6.004
Бањоле
Медулин
Помер
Премантура
19. Мотовун
Montona
4 983 [19]
Бркач Bercaz (S. Pancrazio) 147
Калдир Caldier 227
Мотовун Montona 539
Свети Бартол S. Bortolo 81
20. Опртаљ
15 981
21. Пићан
10 1.997
22. Раша
24 3.535
23. Света Недеља
21 2909 [20]
24. Свети Ловреч
24 1.408 [21]
25. Свети Петар у Шуми
1 1.011 [22]
Свети Петар у Шуми 1.011
26. Светвинченат
19 2.218 [23]
Бибићи
Бокардићи
Бошкари
Бричанци
Бутковићи
Јуришићи
Крањчићи
Пајковићи
Пересији
Пусти
Рапоњи
Режинци
Светвинченат
Саламбати
Смољанци
Цукрићи
Чабрунићи
Фоли
Штокавци
27. Тар-Вабрига
Torre-Abrega
6 1.506
Фрата
Гедићи
Перци
Рошини
Тар Torre
Вабрига Abrega
28. Тињан
8 1.770 [24]
Брчићи 104
Бречевићи 195
Жужићи 110
Јаковици 282
Кринга 364
Мунтриљ 86
Радетићи 233
Тињан 396
29. Фажана
Fasana
2 3.050 [25]
Фажана Fasana 3.050 [26]
Валбандон
30. Фунтана
Fontane
1 831
Фунтана Fontane 831
31. Церовље
15 1745 [27]
Белај Bellai 18
Борут 232
Гологорица 274
Гологорички Дол 84
Градиње 43
Грималда 78
Драгућ 79
Корелићи 67
Новаки Пазински 216
Ослићи 78
Пагубице 135
Паз 79
Превиж 88
Ћуси 45
Церовље 229