Суперелипса

С Википедије, слободне енциклопедије

Суперелипса или Ламеова крива је затворена крива која подсећа на елипсу, задржавајући геометријске карактеристике полу-главне осе и полу-мале осе и симетрије око њих али другачијег облика. Специјални случајеви ових кривих, а припадају фамилији суперелипса су: ружа- криве, супер-ружа криве и суперспирале.

Суперелипсе[уреди | уреди извор]

Нека x и y Декартове координате у равни . Тада је једначина круга полупречника r, чији је центар у координатном почетку О дата са

,

и једначина елипсе са полуосама и , са центром у координатном почетку О дата са

Француски математичар Gabriel Lamé (1795-1870), бавио се проучавањем ових кривих и увео је фамилију тзв. „суперелипси“. Према Ламеу, кругови и елипсе, исто као квадрати и правоугаоници, укључени су у фамилију тзв. „суперелипси“ тј. равних кривих датих Декартовим једначинама облика

(1)

при чему су   позитивни бројеви.

Специфични случајеви (Ламеових кривих)[уреди | уреди извор]

Формула (1) дефинише затворену криву која се налази у правоугаонику и . Параметри  и  се називају полупречник кривине.

Када је   између 0 и 1, суперелипса има облик звезде, док за , краци те звезде су направљени од лукова параболе.

Ако је , крива је дијамант са теменима , и , ако је  између 1 и 2, изгледа као дијамант са истим теменима али са конвексне (споља закривљене) стране.

Ако је   крива је обична елипса, а ако је  веће од 2, та површина изгледа као правоугаоник са угловима.[1]

Математичка својства[уреди | уреди извор]

Преласком на поларне координате и , тако да је

Где уз то уводећи коефицијент  (који допушта увођење специфичних ротационих симетрија око 0 од оних који се односе на четири квадранта координатног система). Заменом поларних координата у једначину (1) добијамо:

(2)

при чему .

Равне криве дате помоћу поларне једначине (2), при чему је у сваком случају   приказене су на слици 4.

Равне криве дате помоћу поларних једначина (2) могу се у извесном смислу интерпретирати, тако као да су добијене полазећи од јединичног круга са центром у 0, , помоћу трансформације задате десном страном једначине (2) за било који избор параметра

Ове раванске криве одређене су помоћу поларних једначина  где  у основи може бити произвољна позитивна реална функција. Њихова поларна једначина је:

(3)

Једначина ружа- криве (Grandi) је

(4)

Помоћу трансформације (3) са параметрима  и  добијамо супер-ружа криве.

Једначина логаритамске спирале је . Помоћу трансформације (3) са параметрима  и , добијамо суперспирале.[2]

Референце[уреди | уреди извор]

  1. ^ Donald Knuth: The METAFONTbook, p. 126
  2. ^ dr Leopold Verstraelen, УНИВЕРЗАЛНИ ПРИРОДНИ ОБЛИЦИ, Тангента, Друштво математичара Србије, часопис за математику и рачунарство друштва математичара Србије, број 40, Београд 2004.