Тау (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Tau uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови

Тау, односно таф (велико Т, мало τ, грч. ταυ) 19. је слово модерног грчког алфабета. У грчком нумеричком систему има вредност 300. Настало је од феничанског слова тав (Phoenician taw.svg), а од њега су настали латинично и ћириличко Т.

У српском језику слово таф се транскрибује као т (τηλέφωνο [тилефоно] - телефон).

У комбинацији са другим сугласницима таф се изговара на следећи начин:

  • ντ - на почетку речи као Д (ντίσκο [диско] - дискотека);
  • ντ - у средини речи као НД (μανταρίνι [мандарини] - мандарина);
  • τσ - изговара се као Ц (τσιγαρο [цигаро] - цигарета);
  • τζ - изговара се као један глас (τζιν [тзин] - џин).

Види још[уреди]