Пређи на садржај

Теорема Банаха-Штајнхауса

С Википедије, слободне енциклопедије

Теорема Банаха-Штајнхауса или принцип равномерне ограничености је један од основних резултата функционалне анализе, скупа са теоремом Хана-Банаха и теоремом о отвореном пресликавању један од три камена темељца ове области математике. Теорему су 1927. године објавили пољски математичари Стефан Банах и Хуго Штајнхаус; независно од њих доказао ју је и Ханс Хан. Понекад се назива и изворним називом „принцип кондензације сингуларитета“.

Ако је фамилија равномерно ограничених линеарних пресликавања између два нормирана простора, јасно је да су тада равномерно ограничене и њихове вредности за сваку појединачну вредност аргумента. У свом основном облику, теорема Банаха-Штајнхауса тврди да, ако је домен Банахов простор, важи и обрнуто: ако су вредности пресликавања из за сваку појединачну вредност аргумента равномерне ограничене, онда су равномерно ограничене и норме пресликавања из .

Принцип равномерне ограничености

[уреди | уреди извор]
Нека је X Банахов простор и Y нормиран простор. Ако је фамилија непрекидних линеарних пресликавања из X у Y таква да је
за свако појединачно x у X, тада је
.

Доказ принципа равномерне ограничености почива на Беровој теореми о категорији.

Доказ

За свако n означимо

.

Скупови Xn су затворени по непрекидности и према услову теореме њихова унија је цео простор X. Како је X Банахов (дакле и комплетан метрички) простор, према Беровој теореми о категорији неки XN садржи и неку куглу BX(x0, δ). Ако је x произвољно такво да је , тада је према линеарности

.

Стога је за свако x, , те следи за све .

Општији облик

[уреди | уреди извор]

Теорема Банаха-Штајнхауса се може на природан начин уопштити на бачвасте просторе, важну класу тополошких векторских простора:

Нека је X бачваст простор и Y локално конвексан простор. Тада је свака фамилија непрекидних линеарних пресликавања из X у Y ограничена за сваку појединачну вредност аргумента и еквинепрекидна (самим тим и равномерно еквинепрекидна).

Последице

[уреди | уреди извор]

Важна и једноставна последица принципа равномерне ограничености јесте следећа чињеница: Ако је низ непрекидних линеарних пресликавања из Банаховог простора X у нормиран простор Y који конвергира (тачка-по-тачка) ка функцији A, тада је и A непрекидно линеарно пресликавање. И заиста, линеарност следи директним преласком на граничну вредност; низ пресликавања An је ограничен за сваку вредност аргумента, те су стога и њихове норме ограничене: тврђење затим следи преласком на граничну вредност у .

Теорема Банаха-Штајнхауса је од изузетног значаја у функционалној анализи. Заједно са теоремом Банаха-Алоглу, на пример, се користи како би се показало да у локално конвексниим просторима слаба ограниченост повлачи ограниченост, што је полазна тачка за принципе „од слабог ка јаком“, на пример за поређење слабе и јаке диференцијабилности.

Изворни рад

[уреди | уреди извор]