Травуњани

Из Википедије, слободне енциклопедије
Травунија у 10. веку

Травуњани су били једно од српских приморских племена, уз Неретљане, Дукљане и Захумљане. Настањивали су средњовековну Травунију.

Литература[уреди]

  • Đuro Tošić: Rana prošlost Travunije, Godišnjak Društva istoričara BiH 39 (1988) 42-49.
  • Ђуро Тошић: Средњовјековна жупа Требиње (историјско-географско-топографски осврт), Прилози. Историјски институт Сарајево 24, 25/26 (1990) 65-101.
  • Ђуро Тошић: Требињски крај у склопу немањићке Србије, Календар Просвјета за 1992. годину. — Сарајево, 1992, 110-127.
  • Ђуро Тошић: Српске приморске земље (Зета и Травунија) у XIII веку, у: Краљ Владислав и Србија XIII века : научни скуп 15-16. новембар 2000. — Београд : Историјски институт, 2003, 63-72.
  • Ђуро Тошић: Требињска област у средњем вијеку. — Београд : Историјски институт САНУ, 1998.
  • Ћирковић, Сима (1995). Срби у средњем веку. Београд: Идеа. 
  • Благојевић, Милош; Медаковић, Дејан (2000). Историја српске државности. 1. Нови Сад: Огранак САНУ. 
  • Ћирковић, Сима (2004). Срби међу европским народима. Београд: Equilibrium.