Пређи на садржај

Трозвук

С Википедије, слободне енциклопедије

Трозвук је једновремено звучање основног тона, терце и квинте. Назива се још и квинтакорд. Исти овај акорд, постављен тако да најнижи (басов) тон буде његова терца, назива се секстакорд. Ако је у басу квинта, онда се назива квартсекстакорд.

Дурски трозвук се састоји од основног тона, велике терце, и чисте квинте. Звучи свечано и тврдо па се зато зове дур. Овакав трозвук носи назив по основном тону и обележава се великим словом. На пример: C-dur.

Молски трозвук се састоји од основног тона, мале терце и чисте квинте. Звучи меко, тужно и зато се назива мол (мек). Обележава се малим словима. На пример: a-mol.

Приликом састављања дурског или молског трозвука (квинтакорда) дозвољава се удвајање основног тона, а понекад и терце и квинте.

С обзиром на различите врсте интервала, квинтакор може бити:

  • Велики (дурски) ако је основни тон + велика терца + чиста квинта
  • Мали (молски) ако је основни тон + мала терца + чиста квинта,
  • Умањени ако је основни тон + мала терца + умањена квинта
  • Прекомерни ако је основни тон + велика терца + прекомерна квинта

Консонантни трозвуци су дурски и молски, а дисонантни умањени и прекомерни.

Главни трозвуци се налазе на првом, четвртом и петом ступњу лествице. У дуру су сва три дурска, а у хармонском молу су на првом и четвртом ступњу молски а на петом ступњу дурски.

Према улози коју имају у хармонском кретању тоналитета, акорди могу бити:

  • Тоника означава мировање. То је трозвук на првом ступњу.
  • Супдоминантна означава покрет. То је трозвук на четвртом ступњу.
  • Доминантна означава покрет. То је трозвук на петом ступњу.

Систем односа међу акордима, са тоничним трозвуком као центром, назива се тоналитет.

Литература

[уреди | уреди извор]
  • Школа за гитару. Део 1; Јован Јовичић; Нота; Књажевац; 2001.