Ха-мол

С Википедије, слободне енциклопедије
Ха-мол
ПаралелнаДе-дур
ДоминантнаФис
Субдоминантнае
Квинтакордха-де-фис
Симболи акорадаh, hm

Ха-мол је молска лествица, чија је тоника тон ха, а као предзнак има две повисилице.

Варијанте лествице[уреди | уреди извор]

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска ха-мол лествица:

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key b \minor \time 7/4 b4^\markup "B natural minor scale" cis d e fis g a b a g fis e d cis b2
  \clef bass \key b \minor
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key b \minor \time 7/4 b4^\markup "B harmonic minor scale" cis d e fis g ais b ais g fis e d cis b2
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key b \minor \time 7/4
  b4^\markup "B melodic minor scale (ascending and descending)" cis d e fis gis ais b a! g! fis e d cis b2
} }

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из чистог а у аис, а у мелодијском ха-молу шести тон бива повишен из чистог ге у гис.

Познатија класична дела у ха-молу[уреди | уреди извор]

Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти