Цивилна заштита

С Википедије, слободне енциклопедије
Међународни симбол цивилне заштите

Цивилна заштита представља организовани одговор државе на различите врсте опасности које угрожавају људе, животиње, имовину, културна добра, животну средину итд. Она се организује, спроводи и припрема у мирнодопским и ратним условима. Цивилна заштита обухвата планирање (организовање) и спровођење мера и активности, њихов надзор и финансирање, обучавање и оспособљавање људства, међународну сарадњу итд. Мере и активности цивилне заштите имају за циљ заштиту и спасавање од елементарних непогода геолошког и метеоролошког карактера (земљотреси, одрони, клизишта, јаки ветрови, град, магла, суша, мећава), техничко-технолошких катастрофа (јонизујуће зрачење, хемијска контаминација, пожари, саобраћајне несреће, несреће на раду), последица терористичких напада, ратних и других великих несрећа. Све ово се спроводи у складу са националним и међународним законима, начелима хуманитарног права и ратификованим конвенцијама и декларацијама.

Задаци[уреди | уреди извор]

Основни задаци система цивилне заштите су:

 • програмирање и планирање мера и активности за спасавање и заштиту,
 • упозорење на несреће,
 • заштита,
 • помоћ,
 • рехабилитација,
 • организовање, опремање и оспособљавање за заштиту и спасавање јединица цивилне заштите, државних органа, фирми и других субјеката,
 • сарадња са другим државама у пружању неопходне помоћи.

Мере[уреди | уреди извор]

Пример евакуације хеликоптером

Мере цивилне заштите су:

 • узбуњивање,
 • евакуација,
 • склањање људи, животиња и имовине,
 • збрињавање повређених и угрожених лица,
 • заштита од зрачења, хемијских и биолошких загађења,
 • заштита од поплава, на води и под водом,
 • заштита од пожара и експлозија,
 • заштита од неексплодираних убојитих средстава (као што су бомбе и гранате),
 • прва медицинска помоћ,
 • асанација терена,
 • очување разних добара од општег интереса,
 • успостављање свих служби од јавног интереса итд.

Види још[уреди | уреди извор]

Спољашње везе[уреди | уреди извор]

Литература[уреди | уреди извор]

 • Закон цивилној заштити Републике Србије, Београд 2006.