Шаблон:ИЧ-АБЦ протеини

С Википедије, слободне енциклопедије
Структура НБД домена АБЦ транспортера

АБЦ протеини су чланови су протеинске суперфамилије, која је једна од највећих и најстаријих фамилија са представницима у свим постојећим таксономским разделима, од прокариота до људи. АБЦ транспортери се обично састоје од вишеструких пођединица, једна или две од којих су трансмембрански протеини и једна или две су за мембрану везане АТПазе. АТПазне пођединице користе енергију везивања и хидролизе аденозин трифосфата (АТП) за транслокацију разних супстрата кроз мембране, било за преузимање или експорт супстрата. Већина мада не сви системи такође имају екстрацитоплазмични рецептор, протеин за који се везује растворак. Неке хомологне АТПазе функционишу у процесима који нису везани за транспорт, као што је транслација РНК и поправка ДНК.

Сматра се да су АБЦ транспортери део АБЦ суперфамилије. То гледиште је базирано на њиховим протеинским секвенцама и на организацији њихових АТП-везујућих касетних (АБЦ) домена, иако су интегрални мембрански протеини вероватно независно еволуирали неко пута, и стога постоји неколико различитих протеинских фамилија. Постоје индикације да су интегрални мембрански протеини АБЦ експортера независно еволуирали бар три пута. АБЦ1 експортери су настали интрагенском трипликацијом 2 ТМС прекурзора чиме је формирано 6 ТМС протеина. АБЦ2 експортери су настали интрагенском дупликацијом 3 ТМС прекурсора, и АБЦ3 експортери су настали из 4 ТМС прекурсора који је дуплиран било екстрагенски што даје два 4 ТМС протеина, оба од којих су неопходна за транспортну функцију, или интрагенски што даје 8 или 10 ТМС протеина. Тих 10 ТМС протеина имају два додатна ТМС домена између две 4 ТМС понављајуће јединице.