2000/60/EC

Из Википедије, слободне енциклопедије

Оквирну директиву о водама (2000/60/EC) је усвојио Парламент и Савет Европске уније 23. октобра 2000. године. Ова директива је највиши акт везан за воде у ЕУ. Општи циљ ове директиве са аспекта заштите животне средине је постизање „статуса добре воде“ у читавој ЕУ до 2015. године и одржавање тог статуса на даље.[1] Директива је ступила на снагу 22. децембра 2000. године.

Циљеви директиве[уреди]

Кључни циљеви политике Европске Уније садржани у Оквирној директиви о водама су:[2]

  • Свеобухватна заштита свих вода значи заштиту свих вода применом принципа интегралног управљања воденим ресурсима, и то површинским водама, мешовитим водама и приобалним водама;
  • Добар статус свих вода у року од 15 година по усвајању директиве;
  • Интегрално управљање речним сливом, чак и преко административни и међународних граница, укључује планове управљања сливом и координиране програме мониторинга;
  • „Комбиновани приступ“ у вези са стандардима за граничне вредности дозвољених емисија и квалитета животне средине;
  • Правило утврђивање цена применом принципа - корисник плаћа, принципа - загађивач плаћа и принципа - потпуна надокнада трошкова;
  • Укључивање јавности представља: информисање, консултовање и транспарентност.

Види још[уреди]

Референце[уреди]

  1. Зелена мрежа Војводине
  2. „Вода 2006“, Зборник радова, 35. годишње конференције о актуелним проблемима коришћења и заштите вода, Златибор, 2006.

Спољашње везе[уреди]