Пређи на садржај

ATC kod J05

С Википедије, слободне енциклопедије
ATC kodovi
J Antiinfektivni za sistemsku upotrebu
J01 Antibiotici za sistemsku upotrebu
J02 Antimikotici za sistemsku upotrebu
J04 Antimikotici
J05 Antivirotici za sistemsku upotrebu
Samo za ljude
J06 Imunoserumi i imunoglobulini
J07 Vakcine
Samo ATCvet
QJ51 Antibiotici samo za intramamarnu upotrebu
QJ54 Antimikotici za intramamarnu upotrebu

ATC kod J05 Antivirotici za sistemsku upotrebu su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa J05 je deo anatomske grupe J Antiinfektivi za sistemsku upotrebu.[1]

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QJ05...[2]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

J05A Direktno delujući antivirusni lekovi[уреди | уреди извор]

J05AA Tiosemikarbazoni[уреди | уреди извор]

J05AA01 Metisazon

J05AB Nukleozidi i nukleotidi izuzev inhibitora reverzibilne transkriptaze[уреди | уреди извор]

J05AB01 Aciklovir
J05AB02 Idoksuridin
J05AB03 Vidarabin
J05AB04 Ribavirin
J05AB06 Ganciklovir
J05AB09 Famciklovir
J05AB11 Valaciklovir
J05AB12 Cidofovir
J05AB13 Penciklovir
J05AB14 Valganciklovir
J05AB15 Brivudin
J05AB54 Ribavirin, kombinacije

J05AC Ciklični amini[уреди | уреди извор]

J05AC02 Rimantadin
J05AC03 Tromantadin

J05AD Derivati fosforaste kiseline[уреди | уреди извор]

J05AD01 Foskarnet
J05AD02 Fosfonet

J05AE Proteazni inhibitori[уреди | уреди извор]

J05AE01 Sakvinavir
J05AE02 Indinavir
J05AE03 Ritonavir
J05AE04 Nelfinavir
J05AE05 Amprenavir
J05AE06 Lopinavir
J05AE07 Fosamprenavir
J05AE08 Atazanavir
J05AE09 Tipranavir
J05AE10 Darunavir
J05AE11 Telaprevir

J05AF Nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze[уреди | уреди извор]

J05AF01 Zidovudin
J05AF02 Didanosin
J05AF03 Zalcitabin
J05AF04 Stavudin
J05AF05 Lamivudin
J05AF06 Abakavir
J05AF07 Tenofovir dizoproksil
J05AF08 Adefovir dipivoksil
J05AF09 Emtricitabin
J05AF10 Entekavir
J05AF11 Telbivudin
J05AF12 Klevudin

J05AG Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze[уреди | уреди извор]

J05AG01 Nevirapin
J05AG02 Delavirdin
J05AG03 Efavirenz
J05AG04 Etravirin
J05AG05 Rilpivirin

J05AH Inhibitori neuraminidaze[уреди | уреди извор]

J05AH01 Zanamivir
J05AH02 Oseltamivir

J05AR Antivirali za lečenje HIV infekcija, kombinacije[уреди | уреди извор]

J05AR01 Zidovudin i lamivudin
J05AR02 Lamivudin i abakavir
J05AR03 Tenofovir disoproksil i emtricitabin
J05AR04 Zidovudin, lamivudin i abakavir
J05AR05 Zidovudin, lamivudin i nevirapin
J05AR06 Emtricitabin, tenofovir disoproksil i efavirenz
J05AR07 Stavudin, lamivudin i nevirapin
J05AR08 Emtricitabin, tenofovir disoproksil i rilpivirin

J05AX Drugi antivirali[уреди | уреди извор]

J05AX01 Moroksidin
J05AX02 Lisozim
J05AX05 Inosin pranobeks
J05AX06 Pleconaril
J05AX07 Enfuvirtid
J05AX08 Raltegravir
J05AX09 Maravirok
J05AX10 Maribavir

Reference[уреди | уреди извор]

  1. ^ „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. ^ „ATCvet Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.