ATC kod N06

С Википедије, слободне енциклопедије
ATC kodovi
N Nervni sistem
N01 Anestetici
N02 Analgetici
N03 Antiepileptici
N04 Antiparkinsonski lekovi
N05 Psiholeptici
N06 Psihoanaleptici
N07 Drugi lekovi za nervni sistem
ATCvet samo
QN51 Proizvodi za eutanaziju životinja

ATC kod N06 Psihoanaleptici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa N06 je deo anatomske grupe N Nervni sistem.[1]

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QN06...[2] ATCvet kodovi bez odgovarajućeg humanog ATC koda su navedeni sa vodećim Q na sledećoj listi.

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

N06A Antidepresivi[уреди | уреди извор]

N06AA Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina[уреди | уреди извор]

N06AA01 Desipramin
N06AA02 Imipramin
N06AA03 Imipraminski oksid
N06AA04 Klomipramin
N06AA05 Opipramol
N06AA06 Trimipramin
N06AA07 Lofepramin
N06AA08 Dibenzepin
N06AA09 Amitriptilin
N06AA10 Nortriptilin
N06AA11 Protriptilin
N06AA12 Doksepin
N06AA13 Iprindol
N06AA14 Melitracen
N06AA15 Butriptilin
N06AA16 Dozulepin
N06AA17 Amoksapin
N06AA18 Dimetakrin
N06AA19 Amineptin
N06AA21 Maprotilin
N06AA23 Hinupramin

N06AB Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina[уреди | уреди извор]

N06AB02 Zimelidin
N06AB03 Fluoksetin
N06AB04 Citalopram
N06AB05 Paroksetin
N06AB06 Sertralin
N06AB07 Alaproklat
N06AB08 Fluvoksamin
N06AB09 Etoperidon
N06AB10 Escitalopram

N06AF Neselektivni inhibitori monoaminske oksidaze[уреди | уреди извор]

N06AF01 Isokarboksazid
N06AF02 Nialamid
N06AF03 Fenelzin
N06AF04 Tranilcipromin
N06AF05 Iproniazid
N06AF06 Iproklozid

N06AG Inhibitor monoaminske oksidaze A[уреди | уреди извор]

N06AG02 Moklobemid
N06AG03 Toloksaton

N06AX Drugi antidepresanti[уреди | уреди извор]

N06AX01 Oksitriptan
N06AX02 Triptofan
N06AX03 Mianserin
N06AX04 Nomifensin
N06AX05 Trazodon
N06AX06 Nefazodon
N06AX07 Minaprin
N06AX08 Bifemelan
N06AX09 Viloksazin
N06AX10 Oksaflozan
N06AX11 Mirtazapin
N06AX12 Bupropion
N06AX13 Medifoksamin
N06AX14 Tianeptin
N06AX15 Pivagabin
N06AX16 Venlafaksin
N06AX17 Milnacipran
N06AX18 Reboksetin
N06AX19 Gepiron
N06AX21 Duloksetin
N06AX22 Agomelatin
N06AX23 Desvenlafaksin
N06AX24 Vilazodon
N06AX25 Hyperici herba
QN06AX90 Selegilin

N06B Psihostimulansi, agensi koji se koriste za ADHD i nootropici[уреди | уреди извор]

N06BA Centralno delujući acting simpatomimetici[уреди | уреди извор]

N06BA01 Amfetamin
N06BA02 Deksamfetamin
N06BA03 Dekstrometamfetamin
N06BA04 Metilfenidat
N06BA05 Pemolin
N06BA06 Fenkamfamin
N06BA07 Modafinil
N06BA08 Fenozolon
N06BA09 Atomoksetin
N06BA10 Fenetilin
N06BA11 Deksmetilfenidat
N06BA12 Lisdeksamfetamin

N06BC Derivati ksantina[уреди | уреди извор]

N06BC01 Kafein
N06BC02 Propentofilin

N06BX Drugi psihostimulansi i nootropici[уреди | уреди извор]

N06BX01 Meklofenoksat
N06BX02 Piritinol
N06BX03 Piracetam
N06BX04 Deanol
N06BX05 Fipeksid
N06BX06 Citikolin
N06BX07 Oksiracetam
N06BX08 Pirisudanol
N06BX09 Linopirdin
N06BX10 Nizofenon
N06BX11 Aniracetam
N06BX12 Acetilkarnitin
N06BX13 Idebenon
N06BX14 Prolintan
N06BX15 Pipradrol
N06BX16 Pramiracetam
N06BX17 Adrafinil
N06BX18 Vinpocetin

N06C Kombinacije psiholeptika i psihoanaleptika[уреди | уреди извор]

N06CA Antidepresivi u kombinaciji sa psiholepticima[уреди | уреди извор]

N06CA01 Amitriptilin i psiholeptici
N06CA02 Melitracen i psiholeptici

N06CB Psihostimulansi u kombinaciji sa psiholepticima[уреди | уреди извор]

N06D Lekovi protiv dimencije[уреди | уреди извор]

N06DA Antiholinesteraze[уреди | уреди извор]

N06DA01 Takrin
N06DA02 Donepezil
N06DA03 Rivastigmin
N06DA04 Galantamin
N06DA52 Donepezil i memantin

N06DX Drugi lekovi protiv demencije[уреди | уреди извор]

N06DX01 Memantin
N06DX02 Ginkgo folium

Reference[уреди | уреди извор]

  1. ^ „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. ^ „ATCvet Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.