Antun Miletić

Из Википедије, слободне енциклопедије
Antun Miletić
Antun Miletić sa o. Jovanom (Ćulibrkom), koordinatorom Odbora za Jasenovac SPC

Magistar Antun Miletić, istoričar, rođen 30. juna 1931. godine u Slavonskom Brodu, živi i radi u Beogradu od 28.11.1946. godine.

Biografija[уреди]

Završio je petogodišnje vojno školovanje, bio oficir JNA do 31. decembra 1990., kada je penzionisan u činu pukovnika sa dužnosti načelnika Arhiva oružanih snaga SFRJ i sa zvanjem višeg naučnog saradnika iz oblasti vojne istorije.U jesen 1959. godine započeo je studije istorije.

Posle diplomskog rada „Razvoj NOP-a u Slavoniji 1941-1943“, premešten je 1. septembra 1964. godine u Vojnoistorijski institut gde je stekao zvanje višeg naučnog saradnika iz oblasti vojne istorije.

Na osnovu svojih knjiga i naučnih radova iz istorije Drugog svetskog rata, posebno na osnovu knjiga Koncentracioni logor Jasenovac I - III, kao i na osnovu zvanja višeg naučnog saradnika, Univerzitet u Prištini mu je priznao naučni stepen magistra istorijskih nauka i odobrio rad na doktorskoj disertaciji „Vermaht i partizanski rat“.

Od formiranja odbora SANU za sakupljanje građe o genocidu protiv srpskog i drugih naroda Jugoslavije u XX veku, bio je njegov dugogodišnji i jedan od najaktivnih članova(odbor ukinut 1994. godine).

Član je istorijske komisije Raselovog suda za Jugoslaviju. Jedan od osnivača i predsednik Udruženja za istraživanje genocida i ratnih zločina iz Beograda.

Bio je dugogodišnji saradnik i prijatelj akademika Vladimira Dedijera, predsednika Raselovog suda. Dedijer je Miletiću posvetio svoju knjigu „Vatikan i Jasenovac“ sa „dubokom zahvalnošću“, zbog njegovog rada na istoriji Koncentracionog logora Jasenovac 1941-1945.

Antun Miletić je do sada objavio 20 knjiga i preko 60 naučih radova i desetine članaka i feljtona u dnevnoj i revijalnoj štampi. Kao saradnik, redaktor, urednik, recezent ili član redakcionih odbora je i na brojnim drugim projektima. Sada je Chairman of Advisory Board Jasenovac Research Institute, Brooklyn, New York.

Bibliografija[уреди]

Knjige[уреди]

Koncentracioni logor Jasenovac III
Koncentracioni logor Jasenovac IV
Istorija holokausta Roma
 • „Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945.Dokumenta“, knj. I-II, 1986, knj. III, 1987, knj. IV, 2007, str. 2500, Narodna knjiga, Gambit, Beograd , Jagodina;
 • „Istorija holokausta Roma“ , koautor Dr Rajko Đurić , str 456 , Politika ad , Beograd , 2008;
 • „Protiv zaborava i tabua-Jasenovac 1941-1991“, koautor Vladimir Dedijer, str. 535, IP Pregres, Sarajevo, 1991;
 • „Proterivanje Srba sa ognjišta, 1941-1945“, Beograd , Prosveta , 1989;
 • „Ustaška fabrika smrti 1941-1945“, Beograd , VIZ , 1988;
 • „Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u“, Tom XII, Dokumenta Nemačkog Rajha 1941. Beograd, VII, 1973;Dokumenta Nemačkog Rajha 1943. Beograd, VII, 1978;
 • „Aprilski rat-Dokumenta 1941“, knjiga II, VII, 1987;
 • „Zbornik ...“, Tom XV, knjiga I, Beograd, VII, 1986, koautor, dr Godo Agneš, objavljena i na mađarskom jeziku u izdanju VII iz Beograda i Vojnog muzeja mađarske armije iz Budimpešte;
 • „Brzojavka za Valdhajma-Operacija za spas ratnog zločinca“, Beograd, 1993. i drugo izdanje Čačak, 1994;

Radovi, članci, feljtoni[уреди]

 • Program uređenja Spomen područja Donja Gradina-istorijski elaborat, koautor Branko Obućina, Sarajevo, Urbanistički zavod BiH, str. 89, Institut za istoriju;
 • Jasenovac, Feljton , „Novine Komunist“ 31.5.1986;
 • Jasenovac, Pakao bolesnog uma, Feljton „Intervju“ 1986;
 • Jasenovački koncentracioni logor u objavljenim i neobjavljenim dokumentima, SANU, Beograd, 1988;
 • Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945, Godišnjak Društva istoričara BiH, XXXVI, 1985;
 • Logor Jasenovac, Vladimir Dedijer, Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, Rijeka, Liburnija, knjig 2, 1981;
 • Mrtvi u Jasenovcu 1941-1945. VIG 1-2, 1994;
 • O bilansu smrti u Koncentracionom logoru Jasenovac, Genocid nad Srbima u II svetskom ratu, Beograd, Muzej žrtava genocida Beograd, 1995;
 • Neke mjere i dejstva Vermahta na Kozari 1941-1942. Kozara u NOR-u, Prijedor, 1980;
 • Pakao, inkvizicija, teror, Feljton, „Front“, 1986;
 • Pet pitanja i pet odgovora o jasenovačkom paklu, Feljton, „Front“, 1987;
 • Teško do istine, Politika svet „Exlusive“ br. 1, 1990;
 • Prilog utvrđivanju imenom broja usmrćenih u koncentracionom logoru Jasenovac, Jasenovac-sistem ustaških logora smrti, Beograd, Muzej žrtava genocida i Stručna knjiga, 1997.
 • Uz 40. godišnjicu proboja logoraša iz Koncentracionog logora Jasenovac, Feljton, „Komunist“, 1985;
 • The Ustashi Indenpent State of Croatia a land of concetration camps, Never again , Beograd , 1992;
 • Why Jasenovac? Jasenovac Research Institute, Vol. 1, New York, Spring 2005;

Spoljašnje veze[уреди]

Članci o Miletiću[уреди]

Miletićevi govori[уреди]

Galerija[уреди]