Arbitraža

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Arbitraža je mehanizam donošenja odluka koji se koristi kada dve ili više suprotstavljenih strana ne mogu da postignu sporazum ili nastavak rada ka komplementarnom cilju. Strane učesnice se slažu da imenuju neutralnu stranu ili osobu da donese odluku pošto čuje stavove obe strane.[1] Arbitraža je način za rešavanje sporova izvan sudova. O sporu će odlučivati jedna ili više osoba („arbitratori”, „arbiteri” ili „arbitražni sud”), koja donosi „arbitražnu presudu”. Arbitražna presuda je pravno obavezujuća za obe strane i izvršna na sudovima.[2]

Arbitraža se često koristi za rešavanje komercijalnih sporova, posebno u kontekstu međunarodnih komercijalnih transakcija. U nekim zemljama kao što su Sjedinjene Države, arbitraža se takođe često koristi u pitanjima potrošača i zapošljavanja, gde arbitraža može biti određena odredbama radnog odnosa ili komercijalnih ugovora i može uključivati odricanje od prava na podnošenje klasne akcije. Obvezna arbitražu potrošača i zapošljavanja treba razlikovati od saglasne arbitraže, posebno komercijalne arbitraže.

Arbitraža može biti ili dobrovoljna ili mandatorna (mada mandatorna arbitraža može proizaći samo iz statuta ili iz ugovora koji jedna strana nameće drugoj strani, a u kojem se strane slažu da sve postojeće ili buduće sporove rešavaju arbitražom, bez nužnog znanja, specifično, koji će se sporovi ikada pojaviti) i mogu biti bilo obavezujuće ili neobavezujuće. Neobvezujuća arbitraža slična je posredovanju u tome što se odluke ne mogu nametnuti strankama. Međutim, glavna razlika je u tome što dok će posrednik pokušati da pomogne strankama da pronađu središnje rešenje na kome mogu da naprave kompromise, (neobavezujući) arbitar ostaje potpuno odsutan iz postupka namirivanja i samo će odrediti odgovornost i, ako je to pogodno, naznaku kvantiteta odštete. Po jednoj definiciji arbitraža je obavezujuća, a neobavezujuća arbitraža tehnički nije arbitraža.

Arbitraža je postupak u kojem spor rešava nepristrasni sudija sa čijom će se odlukom strane u sporu složiti, ili koja je zakonodavno određena kao konačna i obavezujuća. Ograničena su prava na preispitivanje i žalbu na arbitražne presude. Arbitraža nije isto što i sudski postupak (mada se u nekim nadležnostima sudski postupak ponekad naziva arbitražom[3]), alternativno rešavanje spora ({{|alternative dispute resolution, ADR}}),[4] stručno utvrđivanje, posredovanje (oblik pregovora o nagodbi omogućen od strane neutralna treća strana).

Presudljivost[уреди]

Po svojoj prirodi, predmet nekih sporova nije podesan za arbitražu. Generalno, dve grupe pravnih postupaka ne mogu biti izložene arbitraži:

 • Postupci koji nužno dovode do odluke o kojoj strane u sporu ne mogu da zaključe sporazum:[5][6] Neki sudski postupci dovode do presuda koje vežu sve članove opšte javnosti ili javne organe u svojstvu takvih ili treće strane ili koje se sprovode u javnom interesu. Na primer, sve do 1980-ih, antitrustovska pitanja nisu bila arbitrirana u Sjedinjenim Državama.[7] Pitanja koja se odnose na zločine, status i porodično pravo uglavnom se ne smatraju arbitraživim, jer je moć strana da zaključe sporazum u vezi s tim pitanjima bar delom ograničena. Međutim, većina ostalih sporova koji uključuju privatna prava između dveju strana mogu se rešiti arbitražom. U nekim sporovima delovi zahteva mogu biti arbitražni, a drugi delovi ne. Na primer, u sporu oko kršenja patenta, utvrđivanje da li je patent prekršen može da odlučuje arbitražni sud, ali valjanost patenta ne može. Budući da patenti podležu sistemu javne registracije, arbitraža komisija ne bi imala moć da naloži nadležnom organu da ispravi bilo koju registraciju patenta na osnovu svog određenja.
 • Neki pravni nalozi isključuju ili ograničavaju mogućnost arbitraže iz razloga zaštite slabijih članova javnosti, npr. potrošača. Primeri: nemački zakon isključuje sporove oko zakupa životnog prostora iz bilo kojeg oblika arbitraže,[8] dok se arbitražni sporazumi s potrošačima smatraju valjanim samo ako ih potpiše bilo koja strana,[9] i ako potpisani dokument ne sadrži nijedan drugi sadržaj osim arbitražnog sporazuma.[10]

Reference[уреди]

 1. ^ Ovaj deo članka je preuzet iz knjige Ivana Vidanovića „Rečnik socijalnog rada“ uz odobrenje autora.
 2. ^ O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. стр. 324. ISBN 978-0-13-063085-8. 
 3. ^ In the United Kingdom, small claims in the county court are dealt with by a procedure called "small claims arbitration", although the proceedings are held in front of a district judge, paid for by the state. In Russia, the courts dealing with commercial disputes are referred to as the Supreme Court of Arbitration of the Russian Federation, although it is not an arbitral tribunal in the true sense of the word.
 4. ^ Although all attempts to determine disputes outside of the courts are "alternative dispute resolution" in the literal sense, ADR in the technical legal sense, is the process whereby an attempt is made to reach a common middle ground through an independent mediator as a basis for a binding settlement. In direct contrast, arbitration is an adversarial process to determine a winner and a loser in relation to the rights and wrongs of a dispute.
 5. ^ Cf. e.g. Section 1030 subsection 1 of the German Zivilprozessordnung.
 6. ^ Larkden Pty Limited v Lloyd Energy Systems Pty Limited [2011] NSWSC 268 (1. април 2011.), Supreme Court (NSW, Australia)
 7. ^ Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614 (1985)
 8. ^ Section 1030 subsection 2 Zivilprozessordnung
 9. ^ To be correct: certain form, as defined by statute, of an electronic signature using a chip card and a PIN code is also sufficient
 10. ^ Section 1031 subesction 5 of the Zivilprozessordnung. The restriction does not apply to notarized agreements, as it is presumed that the notary public will have well informed the consumer about the content and its implications.

Literatura[уреди]

 • Boskey, James B. (1993) The American Arbitration Association Insurance ADR Manual West Pub. Co.
 • Blackaby, Nigel; Lindsey, David; Spinillo, Alessandro (2003) International Arbitration in Latin America Kluwer
 • Born, Gary (2009) International Commercial Arbitration Kluwer
 • Buhring-Uhle, Christian and Kirchhof, Gabriele Lars (2006) Arbitration and Mediation in International Business 2nd Ed.
 • Craig, W. Laurence; Park, William W.; Paulsson, January (2001) International Chamber of Commerce Arbitration Oxford University Press
 • David, R. (1985) Arbitration in International Trade
 • Dezalay, Yves and Garth, Bryant G. (1998) Dealing in Virtue: International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order
 • Dugan, Christopher; Wallace, Jr., Don; Rubins, Noah (2005) Investor-State Arbitration Oxford University Press
 • Lew, Julian; Mistelis, Loukas; Kroell, Stefan (2003) Comparative International Commercial Arbitration
 • The Permanent Court of Arbitration (2000) International Alternative Dispute Resolution: Past, Present and Future
 • PWC (2008) International Arbitration: Corporate Attitudes and Practices
 • Redfern, A. and Hunter, M. (2004) Law and Practice of International Commercial Arbitration 4th Ed.
 • Schreuer, Christoph H. (2001) The ICSID Convention: A Commentary Cambridge University Press – (International Centre for Settlement of Investment Disputes)
 • Stuyt, Alexander, ed. Survey of International Arbitrations: 1794–1970 (1990)
 • Nuwan Weerasrkara Sri Lankan Arbitrator
 • Varady, Tibor; Barcelo, John J.; Von Mehren, Arthur Taylor (2006) International Commercial Arbitration 3rd Ed.
 • Jerold S. Auerbach, Justice Without Law?: Non-Legal Dispute Settlement in American History (Oxford: Oxford University Press, 1983).
 • Mark J. Astarita, Esq., Introduction to Securities Arbitration (SECLaw.com, 2000 - [1])
 • David Sherwyn, Bruce Tracey & Zev Eigen. "In Defense of Mandatory Arbitration of Employment Disputes: Saving the Baby, Tossing out the Bath Water, and Constructing a New Sink in the Process," 2 U. Pa. J. Lab. & Emp. L. 73 (1999); n.b., abbreviated source in this legal citation format is the University of Pennsylvania Journal of Labor and Employment Law, Vol. 2, p. 73.
 • Ed Brunet, J.D., Arbitration Law in America: A Critical Assessment, Cambridge University Press, 2006.
 • Gary Born, International Civil Litigation in United States Courts (Aspen 4th ed. 2006) (with Bo Rutledge) (3rd ed. 1996) (2nd ed. 1992) (1st ed. 1989)

Spoljašnje veze[уреди]