Ciklobutan

Из Википедије, слободне енциклопедије
Ciklobutan
Cyclobutane
Cyclobutane
IUPAC ime
Identifikacija
CAS registarski broj 00287-23-0 ДаY
PubChem[1][2] 9250
ChemSpider[3] 8894
Jmol-3D slike Slika 1
Svojstva
Molekulska formula C4H8
Molarna masa 56,107 g/mol
Gustina 0,720 g/cm3
Tačka topljenja

-91 °C, 182 K, -132 °F

Tačka ključanja

12.5 °C, 286 K, 55 °F

Srodna jedinjenja
Srodne alkanske supstance
Butan
Srodna jedinjenja
Ciklobuten; Ciklobutadien

 ДаY (šta je ovo?)   (verifikuj)

Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje (25 °C, 100 kPa) materijala

Ciklobutan je organsko jedinjenje sa formulom (CH2)4. Ciklobutan je bezbojni gas i komercijalno je dostupan kao utečnjeni gas. Sam ciklobutan nema komercijalni ili biološki značaj, ali su kompleksiniji derivati važni u biologiji i biotehnologiji.

Struktura[уреди]

Uglovi veza između atoma ugljenika su znatno napregnuti i kao takvi imaju niže energije veze nego srodni linearni ili nenapreguniti ugljenovodonici, npr. butan ili cikloheksan. Ciklobutan je nestabilan iznad 500 °C.

Četiri atoma ugljenika u ciklobutanu nisu koplanarna, nego prsten tipično poprima povijenu konformaciju.[4] Jedan od atoma ugljenika je pod uglom od 25° u donosu na ravan formiranu od preostala tri atoma ugljenika. Time se interakcije među atomima prstena redukuju.

CyclobutaneConf2.png

Vidi još[уреди]

References[уреди]

  1. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH (2010). „PubChem as a public resource for drug discovery.”. Drug Discov Today. 15 (23-24): 1052—7. doi:10.1016/j.drudis.2010.10.003. PMID 20970519.  edit
  2. Evan E. Bolton; Yanli Wang; Paul A. Thiessen; Stephen H. Bryant (2008). „Chapter 12 PubChem: Integrated Platform of Small Molecules and Biological Activities”. Annual Reports in Computational Chemistry. 4: 217—241. doi:10.1016/S1574-1400(08)00012-1. 
  3. Hettne KM, Williams AJ, van Mulligen EM, Kleinjans J, Tkachenko V, Kors JA (2010). „Automatic vs. manual curation of a multi-source chemical dictionary: the impact on text mining”. J Cheminform. 2 (1): 3. doi:10.1186/1758-2946-2-3. PMID 20331846.  edit
  4. Chemical compound :: Cycloalkanes - Britannica Online Encyclopedia

Spoljašnje veze[уреди]