Debajeva frekvencija

Из Википедије, слободне енциклопедије

Debajeva frekvencija (Debye) kristala je teoretska maksimalna frekvencija vibriranja atoma u svom kristalu. Predložio ju je holandski fizičar Peter Debaj (Peter Debye) kao dio Debajevog modela. Igra važnu ulogu u računanju specifičnog toplotnog kapaciteta čvrstih tijela i koristi se za izračunavanje teoretski maksimalne brzine difuzije. Povezana je sa brzinom zvuka (cs) u kristalu i brojem atoma u jediničnoj zapremini (N/V):


\omega\,_D = \left({3 \over 4 \pi\,} \cdot {N \over V}\right)^{1 \over 3} \cdot c_s