Fluoroantimonska kiselina

Из Википедије, слободне енциклопедије
Fluoroantimonska kiselina
Fluoroantimonic acid
Nazivi
Preferisani IUPAC naziv
Fluoroantimonic acid
Sistemski IUPAC naziv
Hydrogen hexafluoro-λ5-stibanuide
Drugi nazivi
H(+) heksafluoro-λ5-stibanuid
Identifikacija
CAS registarski broj 16950-06-4
PubChem[1][2] 21953576 ДаY
ChemSpider[3] 20137913 ДаY
EINECS broj 241-023-8
Jmol-3D slike Slika 1
Svojstva
Molekulska formula HSbF6
Molarna masa 236.808 g/mol
Agregatno stanje bezbojni sirup
Gustina g cm–3
Tačka topljenja

°C na mmHg

Tačka ključanja

razlaže se

Rastvorljivost u vodi razlaže se
Киселост (pKa) −25
Hazardi
Opasnost u toku rada korozivna
R-oznake R26, R29, R35
Tačka paljenja nezapaljiva
Srodna jedinjenja
Drugi anjoni
HBF4
Drugi katjoni
NaPF6, NaSbF6
Srodne kiseline
HF
SbF5
Magična kiselina
Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje materijala (na 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Reference infokutije

Fluoroantimonska kiselina (HSbF6) predstavlja mješavinu fluorovodonika i antimon-pentafluorida u različitim omjerima. Kombinacija 1:1 formira najjaču poznatu superkiselinu, koja može da protonizuje i ugljovodonike pri čemu se dobiju karbokatjoni i H2.

Reakcija između vodonikfluorida (HF) i SbF5 je egzotermna. HF oslobađa svoj proton (H+) i njegova konjugovana baza (F) je uzeta od strane SbF5 pri čemu se dobije oktaedarni SbF6. Ovaj anjon je klasifikovan kao nekoordinirajući, zato što je veoma slab nukleofil i veoma slaba baza. Proton efektivno postaje "go" što doprinosi velikoj kiselosti. Fluorantimonska kiselina je 2×1019 puta jača od 100% sumporne kiseline.

Reaction of HF with SbF5.png

Struktura[уреди]

Iz mješavine HF-SbF5 su kristalizovana dva produkta, i oba su bila analizirana uz pomoć rendgenske analize kristala. Ove soli imaju formule [H2F+][Sb2F11] i [H3F2+][Sb2F11]. U obe soli postoji anjon Sb2F11. Kao što je već rečeno SbF6 spada u slabe baze, a veći anjon Sb2F11 je još slabija baza.

Primjena[уреди]

Ova jaka kiselina protonizuje skoro sva organska jedinjenja. Pokazano je 1967. godine da će HF-SbF5 ukloniti H2 iz izobutana i metan iz neopentana:

(CH3)3CH + H+ → (CH3)3C+ + H2
(CH3)4C + H+ → (CH3)3C+ + CH4

Mjere opreza[уреди]

HF-SbF5 se razlaže sa vodom brzo i eksplozivno. Reaguje sa skoro svim rastvaračima. Rastvarač koji je kompatibilan sa HF-SbF5 je SO2ClF i tečni sumpor dioksid. Freoni su takođe koriste kao rastvarači. Posude za HF-SbF5 se prave od politetrafluoretilena.

Reference[уреди]

  1. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH (2010). „PubChem as a public resource for drug discovery.”. Drug Discov Today. 15 (23-24): 1052—7. doi:10.1016/j.drudis.2010.10.003. PMID 20970519.  edit
  2. Evan E. Bolton; Yanli Wang; Paul A. Thiessen; Stephen H. Bryant (2008). „Chapter 12 PubChem: Integrated Platform of Small Molecules and Biological Activities”. Annual Reports in Computational Chemistry. 4: 217—241. doi:10.1016/S1574-1400(08)00012-1. 
  3. Hettne KM, Williams AJ, van Mulligen EM, Kleinjans J, Tkachenko V, Kors JA (2010). „Automatic vs. manual curation of a multi-source chemical dictionary: the impact on text mining”. J Cheminform. 2 (1): 3. doi:10.1186/1758-2946-2-3. PMID 20331846.  edit

Spoljašnje veze[уреди]