Izveštaj o promenama na kapitalu

Из Википедије, слободне енциклопедије

Izveštaj o promenama na kapitalu ili izveštaj o promeni vlasničke glavnice je poseban deo finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci o promenama (povećanjima i smanjenjima) sopstvenog kapitala jednog pravnog lica u periodu od početka poslovne godine, do dana bilansiranja.[1]. To je izvedeni izveštaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji[2], koji je namenjen vlasnicima kapitala. Sačinjavanja na osnovu bilansa stanja i bilansa uspeha i obavezno mora da sadrži[3]:

  • neto dobitak ili gubitak u toku obračunskog peroida
  • stavke prihoda i rashoda koje nisu obuhvaćene u okviru bilans uspeha, već se priznaju u korist ili na teret kapitala
  • zbirni efekat promena u računovodstvenoj politici i korekcjije po osnovu fundamentalnih grešaka

Osim toga, izveštaj može da sadrži informacije o kapitalnim transakcijama (dodatni ulozi vlasnika, povlačenje uloga), stanje akumuliranog dobitka ili gubitka na početku perioda i na dan bilansa stanja, kretanje za period i promene i stanje na svakoj klasi akcijskog kapitala, emisione premije i rezerve na početku i kraju obračunskog perioda[3], uporedne knjigovođstvene izveštaje za svaku vrstu sostvenog kapitala.[2]

Cilj ovog izveštaja je utvrđivanje da li je došlo do povećanja ili smanjenja neto imovine u posmatranom periodu, što je jedna od značajnih informacija za vlasnike kapitala.[3]

Izvori[уреди]

  1. Kamatica: „Lista pojmova“, pristup 25.5.2013
  2. 2,0 2,1 MTVU: „Pojam i vrste finansjskih (računovodstvenim) izveštajima“, pristup 25.5.2013
  3. 3,0 3,1 3,2 Univerzite Singidunum: „Ekonomsko-finansijska analiza“, dr Goranka Knežević, interni materijal, Beograd, oktobar 2007, pristup 25.5.2013