Kristaloidni rastvori

С Википедије, слободне енциклопедије
Kristaloidni rastvori
Ringer-Lactat-Infusion.jpg
Ringer laktat
ICD-9-CM38.93

Kristaloidni rastvori su rastvori jona male molekulske težine, koji mogu slobodno da prolaze kroz membrane, a koncentracija natrijuma i hlora određuje njihovu toničnost. Kristaloid može sadržati i glukozu ili može biti samo čist rastvor glukoze. Grupu kristaloidnih rastvora čine izotonični, hipotonični i hipertonični rastvori. I dok je uloga koloidnih rastvora još uvek nedovoljno ispitana, primena fiziološki balansiranih kristaloida bi mogla da bude najpodesnija za akutno lečenje kritično obolelih pacijenata.[1]

Značaj[уреди | уреди извор]

Kako je sve je veći broj dokaza da izbor tečnosti za nadoknadu volumene može uticati na ishod bolesti,[2] neprastano se u medicini istražuje primeni idealnog rastvora za nadoknadu volumena koja bi trebalo:

 • da izazove predvidiv i dovoljan porast cirkulišućeg volumena,
 • da je po sastavu sličan ekstracelularnoj tečnosti,
 • da se potpuno metaboliše i izlučuje bez akumulacije u tkivima,
 • da ne izaziva štetne efekte
 • da ima ekonomsku opravdanost primene.

Međutim trenutno ne postoji takav rastvor dostupan za kliničku upotrebu.[3]

Karakteristike[уреди | уреди извор]

Kristaloidni rastvori (za razliku od koloidnih rastvora koji ostaju duže, oko dva sata, u intravaskularnom prostoru i održavaju stabilnim onkotski pritisak plazme), kratko se zadržavaju u organizmu, i nakon oko 30 do 60 minuta, boravka u intravaskularnom prostoru prelaze u intersticijum. Zato primena većih količina kristaloidnih rastvora može dovesti do stvaranja edema u tkivima.

Vrste [4][уреди | уреди извор]

Fiziološki rastvor (0,9% NaCl)
Fiziološki rastvor (0,9% NaCl)
Balansirani Hartmanov rastvor

Dugo vremena se koristi 0,9% NaCl koji po svojim karakteristikama predstavlja hipertoni rastvor, jer ima veću koncentraciju natrijuma i hlora u odnosu na plazmu. Iako se ovaj rastvor neopravdano naziva fiziološki rastvor, njegova prekomerna primena uzrokuje nastanak hiperhloremične metaboličke acidoze,[5] imunološka6 i bubrežna oštećenja.[6]

Nakon davanja izotonog slanog rastvora, distribucija rastvora se odigrava u ekstracelularnom prostoru, pošto natrijum ne prolazi membranu i ne ulazi u intracelularni prostor. Pošto vaskularni prostor zauzima 20% ekstracelularnog prostora, toliko će se i rastvora od ukupno datog zadržati u plazmi.

Hipertoni rastvor (3%, 5%, 7,5%)

Zbog velikog opterećenja natrijumom i vodom, nakon primene fiziološkog rastvora, došlo se na ideju za novi koncept nadoknade malim volumenom. Nadoknada malim volumenom podrazumeva primenu (3%, 5%, 7,5%) hipertonih rastvora u malim količinama, prilikom nadoknade volumena tečnosti. Taj koncept reanimacije nije dao kratkoročne niti dugoročne dobre ishode, pa je ubrzo napušten.[7]

 • Rastvor 3% NaCl — se uglavnom koristi u korekciji teške hiponatrijemije,
 • Rastvor 5% i 7,5% NaCl — se koristi se kao jednokratna infuzija u reanimaciji hipovolemijskog

šoka i u cilju kontrole intrakranijalne hipertenzije.

Ringerov laktat

Ringerov laktat ili Hartmanov rastvor, po svom elektrolitnom sastavu, najsličniji je plazmi zbog dodatka laktata (koji održavaju pufersku snagu rastvora) i metabolisanja u jetri.

Kako se deo laktata ne metaboliše (D-izomer), on može izazvati acidozu, pa se kod pacijenata sa visokim nivoom laktata, ne savetuje njegova primena. Međutim, Ringerov laktat nalazi se u preporukama kao tečnost izbora u inicijalnom tretmanu masivnih krvarenja.

Rastvor 5% glukoze

Primena rastvora glukoze u rutinskoj terapiji nije preporučljiva, ali se 5% glukoza, kao hipotoni rastvor, primenjuje kod većeg gubitka vode iz tela.

Nakon davanja 5% glukoze, sva glukoza se metaboliše u jetri, a ostaje voda koja se raspoređuje po ekstra i intracelularnim odeljcima, u zavisnosti od volumena tečnosti.

Balansirani rastvori

Balansirani rastvori su posebna grupa rastvora, koja se preporučuju kao prva terapijska mera pri reanimaciji i nadoknadi cirkulišućeg volumena.[8] U Ovim rastvorima je bikarbonatni jon (zbog nestabilnosti u plastičnim flašama) zamenjen laktatima, maleatima ili glukonatima. Oni su obično derivati originalnih Hartman i Ringer rastvora (npr Plazma-Lyte A).

Balansirani rastvori spadaju u grupu relativno hipotoničnih rastvora, jer imaju nižu koncentraciju natrijuma nego ekstracelularna tečnost.

Prevelika primena balansiranih rastvora može izazvati hiperlaktemiju, metaboličku alkalozu, hipotoničnost i kardiotoksičnost.

Neželjena dejstva kristaloida [9][уреди | уреди извор]

Štetnost rastvora koji sadrže hlor

Visoka koncentracija hlora i niska jonska razlika rastvora, u poređenju sa plazmom, direktno doprinose jatrogenoj hiperhloremičnoj metaboličkoj acidozi, koja može da maskira, simulira i/ili izazove štetne posledice

Kod zdravih volontera, davanje 2 L 0,9% rastvora izazvalo je značajno smanjenje renalnog protoka krvi i renalne kortikalne perfuzije u poređenju sa plazma lajtom.
Štetnost slanih rastvora

Upotreba slanih rastvora dovodi do povećane incidence akutne bubrežne insuficijencije[10]

Štetnost Ringerovog laktata

Ringerov laktat menja leukocitnu funkciju i remeti imunološki odgovor organizma, potencira migraciju neutrofila, deluje proinflamatorno i povećava stvaranje kiseoničnih supstanci.

Vidi još[уреди | уреди извор]

Izvori[уреди | уреди извор]

 1. ^ Ana Cvetković, Nada Popović, Marina Stojanović, Primena infuzionih rastvora koe kritično obolelih pacijenata – pregled literature, COBISS.SR-ID 222305292 str.45
 2. ^ Johan AM, Michael GM. Resuscitation fluids. N Engl J Med 2013; 369:1243–1251.
 3. ^ Ana Cvetković, Nada Popović, Marina Stojanović, Primena infuzionih rastvora koe kritično obolelih pacijenata – pregled literature, COBISS.SR-ID 222305292 str.40
 4. ^ Kristalodi U: Ana Cvetković, Nada Popović, Marina Stojanović, Primena infuzionih rastvora koe kritično obolelih pacijenata – pregled literature, COBISS.SR-ID 222305292
 5. ^ Morgan TJ, Venkatesh B, Hall J. Crystalloid strong ion difference determines metabolic acid-base change during acute normovolaemic haemodilution. Intensive Care Med 2004; 30:1432–1437.
 6. ^ Hadimioglu N, Saadawy I, Saglam T, Ertug Z, Dinckan A. The effect of differentcrystalloid solutions on acid-base balance and early kidney function after kidney transplantation. Anesth Analg 2008; 107:264–269.
 7. ^ Cooper DJ, Myles PS, McDermott FT, et al. Prehospital hypertonic saline resuscitation of patients with hypotension and severe traumatic brain injury: a randomized controlled trial. JAMA 2004; 291:1350–1357.
 8. ^ Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008. Crit Care Med 2008; 36:296–327.
 9. ^ Neželjena dejstva kristaloida U: Ana Cvetković, Nada Popović, Marina Stojanović, Primena infuzionih rastvora koe kritično obolelih pacijenata – pregled literature, COBISS.SR-ID 222305292 str. 41
 10. ^ Yunos NM, Kim IB, Bellomo R, et al. The biochemical effects of restricting chloride-rich fluids in intensive care. Crit Care Med 2011; 39: 2419–2424.

Spoljašnje veze[уреди | уреди извор]

Star of life.svgМолимо Вас, обратите пажњу на важно упозорење
у вези са темама из области медицине (здравља).