Ljubomir Cuculovski

Са Википедије, слободне енциклопедије
Ljubomir Cuculovski
Ljubomir Cuculovski
Datum rođenja(1948-09-01)1. septembar 1948.(75 god.)
Mesto rođenjaBitolj
 FNR Jugoslavija

Ljubomir Cuculovski (1. septembar 1948, Bitolj, FNR Jugoslavija) je makedonski filozof i angažovani intelektualac. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Skoplju na temu Izvori Bergsonove teorije saznanja. Magistrirao je 1982. godine na temu Religija i moral, stekavši naučno zvanje magistar socioloških nauka. Svoj doktorski rad Karl Marks: Rađanje istorijskog materijalizma (1841-1848) odbranio je 1992. godine, postajući doktor filozofskih nauka.

Nastavna i naučna karijera[уреди | уреди извор]

U periodu 1973-1975 godine radio je kao asistent na Institutu za Sociološka i političko-pravna istraživanja u Skoplju. Od 1975 godine, pa sve do danas, radi na Institutu za filozofiju pri Filozofskom fakultetu u Skoplju. Kao asistent radio je do 1982 godine, kada je izabran za univerzitetskog predavača. U zvanju docent izabran je 1992 godine; 2000 godine izabran je u zvanju redovnog profesora. Zvanje professor ordinarius stekao je 2007. U svojoj univrzitetskoj karijeri držao je nastavu i seminarske časove iz više predmeta, pored ostalih i po predmetu Istorija marksizma. Sada drži nastavu i seminarske časove po sledećim predmetima: Teorije o religiji, Filozofija religije i Uvod u filozofiju.

Centar njegovih filozofskih interesovanja predstavljaju problemi neposredno povezani sa metafizičkim pitanjima o Bog i njegovoj prirodi, o njegovom postojanu, o mogučnosti njegovog saznanja, kao i pitanje postojanja Dobrog i Zlog, pod pretpotavkom da je dobri i pravedni Bog stvorio svet, smatrajući da je, možda, problem teodikeje ključni problem kako u teologiji, tako i u filozofiji religije uopšte. Na planu socijalne filozofije blizak je Marksovim analizama i saznanjima o strukturi i funkcioniranju kapitalizma. U tom kontekstu, posebno je zainteresovan za različite oblike ljudskog otuđenja, vršeći kritiku globalizacije, shvaćene kao vesternizacija, odnosno kao amerikanizacija, proces koji reducira sve kulture i sve ljudske vrednosti na samo jedan oblik - američki.

Značajnije funkcije na univerzitetu[уреди | уреди извор]

Dva mandata (1999-2005) bio je rukovodilac Instituta za filozofiju na Filozofskom fakultetu - Skopje. Za predsednika Univerzitetskog senata Univerziteta Sv. Kiril i Metodij izabran je 2000 godine.

Naučna i publicistička delatnost[уреди | уреди извор]

Učestvovao je u više naučnih projekata, uglavnom empirijske prirode. Objavio je više od 600 tekstova u naučnoj i stručnoj periodici, kao i u brojnim magazinima i dnevnoj štampi. Deo njrgovih tekstova objavljen je na bugarskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Osnovne teme njegovih teorijskih analiza su savremena društvena i politička stanja kako umakedonskom društvu, tako i u svetu uopšte. Bio je član više jugoslovenskih redakcija, između kojih: Marksizam u svetu (Beograd) i Socijalizam u svetu (Beograd). Danas je član redakcijskog odbora Novi Plamen i član redakcije časopisa Filozofija, koji izlazi u izdanju Filozofskog društva Makedonije.

Objavljene knjige[уреди | уреди извор]

Spoljašnje veze[уреди | уреди извор]