Ljubomir Cuculovski

Из Википедије, слободне енциклопедије
Ljubomir Cuculovski
Cuculovski 1.jpg
Ljubomir Cuculovski
Datum rođenja 1. septembar 1948.
Mesto rođenja Bitolj
 FNR Jugoslavija

Ljubomir Cuculovski (1. septembar 1948, Bitolj, FNR Jugoslavija) je makedonski filozof i angažovani intelektualac. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Skoplju na temu Izvori Bergsonove teorije saznanja. Magistrirao je 1982. godine na temu Religija i moral, stekavši naučno zvanje magistar socioloških nauka. Svoj doktorski rad Karl Marks: Rađanje istorijskog materijalizma (1841-1848) odbranio je 1992. godine, postajući doktor filozofskih nauka.

Nastavna i naučna karijera[уреди]

U periodu 1973-1975 godine radio je kao asistent na Institutu za Sociološka i političko-pravna istraživanja u Skoplju. Od 1975 godine, pa sve do danas, radi na Institutu za filozofiju pri Filozofskom fakultetu u Skoplju. Kao asistent radio je do 1982 godine, kada je izabran za univerzitetskog predavača. U zvanju docent izabran je 1992 godine; 2000 godine izabran je u zvanju redovnog profesora. Zvanje professor ordinarius stekao je 2007. U svojoj univrzitetskoj karijeri držao je nastavu i seminarske časove iz više predmeta, pored ostalih i po predmetu Istorija marksizma. Sada drži nastavu i seminarske časove po sledećim predmetima: Teorije o religiji, Filozofija religije i Uvod u filozofiju.

Centar njegovih filozofskih interesovanja predstavljaju problemi neposredno povezani sa metafizičkim pitanjima o Bog i njegovoj prirodi, o njegovom postojanu, o mogučnosti njegovog saznanja, kao i pitanje postojanja Dobrog i Zlog, pod pretpotavkom da je dobri i pravedni Bog stvorio svet, smatrajući da je, možda, problem teodikeje ključni problem kako u teologiji, tako i u filozofiji religije uopšte. Na planu socijalne filozofije blizak je Marksovim analizama i saznanjima o strukturi i funkcioniranju kapitalizma. U tom kontekstu, posebno je zainteresovan za različite oblike ljudskog otuđenja, vršeći kritiku globalizacije, shvaćene kao vesternizacija, odnosno kao amerikanizacija, proces koji reducira sve kulture i sve ljudske vrednosti na samo jedan oblik - američki.

Značajnije funkcije na univerzitetu[уреди]

Dva mandata (1999-2005) bio je rukovodilac Instituta za filozofiju na Filozofskom fakultetu - Skopje. Za predsednika Univerzitetskog senata Univerziteta Sv. Kiril i Metodij izabran je 2000 godine.

Naučna i publicistička delatnost[уреди]

Učestvovao je u više naučnih projekata, uglavnom empirijske prirode. Objavio je više od 600 tekstova u naučnoj i stručnoj periodici, kao i u brojnim magazinima i dnevnoj štampi. Deo njrgovih tekstova objavljen je na bugarskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Osnovne teme njegovih teorijskih analiza su savremena društvena i politička stanja kako umakedonskom društvu, tako i u svetu uopšte. Bio je član više jugoslovenskih redakcija, između kojih: Marksizam u svetu (Beograd) i Socijalizam u svetu (Beograd). Danas je član redakcijskog odbora Novi Plamen i član redakcije časopisa Filozofija, koji izlazi u izdanju Filozofskog društva Makedonije.

Objavljene knjige[уреди]

  • Marksov koncept čoveka, rada i otuđenja, Skopje, 1981;
  • Svedoštva i komentari, Skopje, 1999, [1][2]
  • Razne priče, Skopje, 2002 [3];
  • Političke priče, Skopje, 2002 [4];
  • Marksova antropološka kritika kapitala, Skopje, 2007. [5]
  • Roman u jednoj noći, ViG Zenica, Skopje, 2011.

Spoljašnje veze[уреди]