Monetarno-kreditni sistem

С Википедије, слободне енциклопедије

Monetarno-kreditni sistem je skup načela, mera, propisa, instrumenata i institucija kojima se kreira i povlači novac, odnosno krediti, i regulišu monetarno-kreditni tokovi u nacionalnoj privredi.

Monetarno-kreditna politika predstavlja skup pravila, propisa, mera i instrumenata kojima se, u monetarno-kreditnoj sferi nacionalne privrede, regulišu nivoi, struktura novčane mase, cirkulacija novca u prometnim kanalima reprodukcije, nivoi, struktura kreditnih plasmana, likvidnost ekonomskih subjekata i privrede, dužničko-poverilački odnosi ekonomskih transaktora i dr.

Monetarni sistem može se definistati kao skup institucionalnih i organizaocionih pravila koja određuju tokove, instrumente i institucije, pre svega:

  • šta od finansijskih instrumenata koji se mogu koristiti kao prometno i platežno sredstvo treba smatrati novcem.
  • ulogu privrednih subjekata, njihovu nadležnost u odlučivanju o pitanjima privređivanja u vezi sa novcem i motive njihovog ponašanja.
  • mehanizam regulisanja emisije, cirkulacije i povlacenja novca.
  • okvire korišćenja monetarne politike kao načina usmeravanja privrednih tokova i
  • ulogu tržišnog mehanizma u monetarnoj oblasti.

Monetarna politika predstavlja oblik konkretnog monetarnog usmerenja privrednih tokova posredstvom odgovarajućih instrumenata monetarnog sektora. U savremenim uslovima monetarna politika je jedan od osnovnih načina usmeravnja priovrenih procesa. Njen glavni zadatak jeste snabdevanje ukupnog reprodukcionog sistema novcem u meri potrebnoj za nesmetano obavljanje placanja tzv. potrebnom količinom novca. Time se obezbeđuje nesmetano kruženo kretanje kapitala i normalno odvijanje realnih tokova reprodukcije.