Note

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу
C dur

Note označavaju:

  • ideju zapisa muzike na papir, crta se sa 5 crta (na slici je prikazan zapis C-dura) gde pozicija note u odnosu na sistem označava njenu visinu (frekvenciju), a grafički izgled trajanje (cela nota, polovina, četvrtina, osmina, ili neko drugo trajanje)
Name prima   sekunda   terca kvarta   kvinta   seksta   septima
Prirodne C   D   E F   G   A   H
Povišene (simbol)   C♯   D♯     F♯   G♯   A♯  
Snižene (simbol)   D♭   E♭     G♭   A♭   B  
Povišene (tekst)   Cis   Dis     Fis   Gis   Ais  
Snižene (tekst)   Des   Es     Ges   As   B  
Franc./Tal. Do   Re   Mi Fa   Sol   La   Si
Varijante Ut   -   - -   So   -   Ti
Engleski C   D   E F   G   A   B
Frekvencija [Hz] 262 277 294 311 330 349 370 392 415 440 469 495
Nota Pauza Ime
Whole note.gif Whole rest.svg cela nota, 1
Half note.gif Half rest.svg polovina, 12
Quarter note.gif Quarter rest.gif četvrtina, 14
Eighth note.gif Eighth rest.gif osmina, 18
Sixteenth note.gif Sixteenth rest.gif šesnaestina, 116
32nd note.svg 32nd rest.svg tridesetdvojina, 132
64th note.svg 64th rest.svg šezdesetčetvrtina, 164
Quintuple-croche tête en bas.svg 128th rest.svg stodvadesetosmina, 1128

Vidi još[уреди]