Presostat

Huba Control typ 604 (Nemo5576).jpg

Presostat je vrsta prekidača koji se koristi za regulaciju protoka vazduha i rada ventilatora u klima i ventilacionim komorama, detekciju pojave inja na rekuperatorima toplote kao i za indikaciju zaprljanosti filtera za vazduh.