R (програмски језик)

Из Википедије, слободне енциклопедије
R
R logo.svg
Модел: 3.1.0
Појавио се: 1993 [1]
Аутор(и): R Development Core Team
Дизајнер(и): Ross Ihaka and Robert Gentleman
Актуелна верзија: Through SVN
Датум актуелне верзије:

; Грешка у изразу: Непознати интерпункцијски карактер "{".

Утицаји: S
Оперативни системи: Cross-platform
Лиценца: GNU General Public License
Званична веб локација: http://www.r-project.org/

У рачунарству, R је програмски језик и програмско окружење за статистичке израчуне и графике. Он је изведба S програмског језика са лексичком семантиком инспирисаном Scheme (програмски језик) -ом. R су створили Рос Ихака и Роберт Џентлмен[2] на Аукланд универзитету (University of Auckland), Нови Зеланд, а сад га развија R Development Core Team. Назван је дјелимично према именима аутора, а дјелом као игра ријечи на име S.[3]

R језик је постао стандард међу статистичарима који развијају статистички софтвер,[4][5] и широко је коришћен за развој статистичког софтвера и анализу података.[5]

R је дио ГНУ пројекта.[6] Његов изворни код је слободан и под условима које даје ГНУ-ова општа јавна лиценца, а прекомпилиране бинарне верзије су обезбјеђене за различите оперативне системе. R користи интерфејс командне линије, кроз више графичких корисничких окружења.

Особине[уреди]

R обезбјеђује широк избор статистичких (линеарних и нелинеарних модела, класичних статистичких тестова, анализа временских серија, класификација, кластери, и остало) и графичких техника. R, је слично као S, пројектован као прави програмски језик, и омогућава корисницима додатну функционалност дефинисањем нових функција. Постоји више важних разлика, али доста кода може бити искориштен као S, непромјењен. Много R-овог система је такође писана у овом језику, што га чини лакшим за кориснике при формирању алгоритама. Код захтјевних задатака, C, C++ и Фортран код може бити повезан и покренут. Напредни корисници могу писати C код за манипулисање R-ових објеката директно.

R може бити проширен, кроз пакете обезбјеђене од корисника, за специфичне функције или специфичне области проучавања. Због свог S наслеђа, R има бољу подршку за Објектно-оријентисано програмирање него остали статистички програмски језици. Проширивост R-а је олакшана и његовим попустљивим језичким опсегом.[7]

Сљедећа предност R-а су његове графичке могућности, које обезбјеђују графике квалитета довољно доброг за публиковање који укључују математичке симболе. R има сопствени LaTeX-олики формат докумената, који се користи за представљање свеобухватне документације, преко интернета у бројним форматима или као штампана копија.

Иако је R претежно кориштен од статистичара и практичара који захтјевају окружење за статистичке прорачуне и развој софтвера, такође може бити кориштен као општи алат за израчунавање матрица учинка упоредивог са оним од ГНУ Октава и његовог власничког конкурента, MATLAB.[8] RWeka[9] сучеље је додато популарном софтверу за излучивање података Weka које дозвољава могућност уписа и читања у arff формату који даље омогућава кориштење могућности програма.

Примјери[уреди]

Сљедећи примјери илуструју основе синтаксе језика и кориштење командне линије.

Дијагностички графови начињени plot.lm() функцијом. Примјери укључују математичке ознаке на осама, од доле лијево.
> x <- c(1,2,3,4,5,6)  # Create ordered collection
> y <- x^2       # Square the elements of x
> mean(y)        # Calculate arithmetic mean of y
[1] 15.16667
> var(y)        # Calculate sample variance
[1] 178.9667
> summary(lm(y ~ x))  # Fit a linear regression model

Call:
lm(formula = y ~ x)

Residuals:
1    2    3    4    5    6
3.3333 -0.6667 -2.6667 -2.6667 -0.6667 3.3333

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -9.3333   2.8441 -3.282 0.030453 *
x       7.0000   0.7303  9.585 0.000662 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 3.055 on 4 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9583,   Adjusted R-squared: 0.9478
F-statistic: 91.88 on 1 and 4 DF, p-value: 0.000662

> par(mfrow=c(2, 2))  # Request 2x2 plot layout
> plot(lm(y ~ x))    # Diagnostic plot of regression model

Види још[уреди]

Референце[уреди]

 1. A Brief History R : Past and Future History, Ross Ihaka, Statistics Department, The University of Auckland, Auckland, New Zealand, available from the CRAN website
 2. „Robert Gentleman's home page”. Приступљено 20. 7. 2009.. 
 3. Kurt Hornik. The R FAQ: Why is R named R?. ISBN 3-900051-08-9. Приступљено 29. 1. 2008.. 
 4. Fox, John and Andersen, Robert (January 2005). "Using the R Statistical Computing Environment to Teach Social Statistics Courses" (PDF). Department of Sociology, McMaster University. Добављено дана 3. 8. 2006..
 5. 5,0 5,1 Vance, Ashlee (6. 1. 2009.). „Data Analysts Captivated by R's Power”. New York Times. Приступљено 28. 4. 2009.. »R is also the name of a popular programming language used by a growing number of data analysts inside corporations and academia. It is becoming their lingua franca...« 
 6. „What is R?”. Приступљено 28. 4. 2009.. 
 7. Jackman, Simon (Spring 2003). „R For the Political Methodologist” (PDF). The Political Methodologist (Political Methodology Section, American Political Science Association) 11 (1): 20–22. Приступљено 3. 8. 2006. 
 8. „Speed comparison of various number crunching packages (version 2)”. SciView. Приступљено 3. 11. 2007.. 
 9. „RWeka: An R Interface to Weka. R package version 0.3-17”. Kurt Hornik, Achim Zeileis, Torsten Hothorn and Christian Buchta. Приступљено 2009. 

Литература[уреди]