SIM-картица

SIM je skraćenica od eng. složenice Subscriber Identity Module i označava modul na kojem je smešten unikatni broj (eng. service-subscriber key IMSI) kojim se identifikuje pretplatnik na mobilnoj telefonskoj mreži.