Тачка (знак)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Знаци интерпункције

Апостроф ( ' ) ( )
Заграде ( ( ) ) ( [ ] ) ( { } ) ( 〈 〉 )
двотачка ( : )
запета ( , )
црта ( ) ( ) ( ) ( )
тротачка ( ) ( ... )
узвичник ( ! )
тачка ( . )
повлака ( - ) ( )
интеробенг ( )
знак питања ( ? )
наводници ( ‘ ’ ) ( “ ” )
тачка са запетом ( ; )
коса црта ( / )
размак (   ) и интерпункт ( · )

Остали

амперсанд ( & )
астериск ( * ) и астеризам ( )
@ ( @ )
обрнута коса црта ( \ )
булет ( , још )
обелиск ( † ‡ )
степен ( ° )
знак за број ( # )
пилкроу ()
прим ( )
тилда ( ~ )
доња црта ( _ )
усправна црта/пајп ( | )


Тачка (.) је интерпункцијски знак. Ставља се на крају обавештајне (изјавне) - потврдне и одричне реченице.[1]

Употреба [2][уреди]

Реченица[уреди]

Тачком се означава крај просте, потврдне и одричне реченице. Примјер:

 • Данас је падала киша.


Тачка се не ставља на крај упитне или узвичне реченице. Примјер:

 • Када ћеш доћи?
 • Напиши му писмо!

Наслов[уреди]

Тачка се не пише иза наслова. Примјер:

 • Башта сљезове боје

Скраћенице[уреди]

Тачка се пише и иза неких скраћеница. Примјер:

 • итд.
 • нпр.
 • тј.

Иза неких скраћеница се тачка не пише. Примјер:

 • др

Редни број[уреди]

Тачка се пише иза редних бројева. Примјер:

 • 15. март 1991. године.

Тачка се не пише иза редних бројева написаних арапским бројкама када се иза њих нађе други правописни знак (зарез, заграда, црта или који други). Примјер:

 • О томе ћете наћи информације на 119, 120, 121 и 122. страни.
 • На неким спратовима (2, 4. и 5) су покварене електричне инсталације.
 • На 10-15. километру ћеш угледати планинарски знак.

Извори[уреди]