Истраживања у педагогији (часопис)

From Википедија
Истраживања у педагогији
Research01.jpg
Истраживања у педагогији
ТипНаучни часопис
ИздавачВисока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов" и Српска академија образовања у Београду
Главни уредникГрозданка Гојков, академик
Оснивање2011. године
Језиксрпски, енглески
СедиштеОмладински трг 1, 26300 Вршац
ISSN2217-7337
eISSN2406-2006
Веб-сајтИстраживања у педагогији

Истраживања у педагогији (енгл. Research in Pedagogy)је часопис отвореног приступа који је међународно рецензиран, с међународним уређивачким одбором. Намењен је објављивању налаза научних истраживања у педагогији, пре свега, емпиријских, али и теоријских, примењених и др.[1]

О часопису[edit | edit source]

Министарство за науку и технологију Републике даје своје мишљење да је часопис националног значаја (М52) [2]. Часопис има намеру да подстакне интерес за истраживања у педагогији, те да омогући да се налазима тестирају и аргументовано критички сагледавају домети и ограничења нових теоријских приступа, модела и стратегија у васпитању и образовању. Једна од намера је и да се подстакне и појача комуникација између истраживача у овој области у региону, Европи и шире, као и да налази буду мост између теоријских концепата и праксе и омогуће практичарима да и сами врше провере у своме раду и тако себе приближе моделу рефлексивних практичара. Сврха часописа је и да послужи актерима у реформским потезима образовних политика које су, неретко, засноване на паушалним оценама и са слабом емпиријском аргуменатацијом, а велике друштвене промене у последњим деценијама, време транзиције, траже научно расветљавање контекста за педагошке стратегије.


Не мање вредан циљ је и да се подстакну теоријске рефлексије о методолошким питањима, односно да се дискутују метатеоријска питања, попут филозофских основа парадигми у педагошким истраживањима, домета и оганичења хетеродоксне и ортодоксне парадигме, могућности њихове триангулације… [1]


Историјат[edit | edit source]

Часопис Истраживања у педагогији излази од 2011. године. Од 2011. год. до 2016. год. часопис је био билингвалан на енглеском и српском језику а од 2016. год. издаје се само на енглеском језику.

Периодичност излажења[edit | edit source]

Часопис излази два пута годишње у јуну и децембру.

Уредници[edit | edit source]

Главни и одгововорни уредник часописа је Грозданка Гојков, академик [1].

Аутори прилога[edit | edit source]

Часопис Истраживања у педагогији даје приоритет емпиријским и примењивим истраживањима у области образовања. Часопис објављује оригиналне научне и стручне радове. Радови пролазе кроз процес анонимне рецензије.

Научна вредност часописа[edit | edit source]

Министарство за науку и технологију Републике даје своје мишљење да је часопис националног значаја (М52) [2].

Електронски облик часописа[edit | edit source]

Лого часописа

Све релевантне информације о часопису и архива претходних бројева не енглеском језику се налазе на сајту Истраживања у педагогији

Индексирање у базама података[edit | edit source]

 • EBSCO
 • COBISS (RS)
 • Scientific Indexing Service
 • Scholar Steer
 • Academic keys
 • Electronic Journals Library EZB
 • SCIndex
 • ZDB-OPAC
 • CrossRef
 • Academic Resource index (ResearchBib)
 • Universitäts¬biblio¬thek Leipzig
 • Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
 • Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin

Референце[edit | edit source]